Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i bioinformatik - Biologibakgrund

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Uppsala

Om utbildningen

Masterprogrammet i bioinformatik vänder sig till svenska och internationella studenter som vill inrikta sig mot det spännande tvärvetenskapliga området bioinformatik som kombinerar data, matematik och biologi. Verktygen och kunskaperna som du kommer att förvärva under utbildningen är centrala inom flera olika forskningsområden, till exempel när du vill förstå funktionen hos människans arvsanlag, återskapa släktförhållanden mellan olika arter eller utveckla nya typer av läkemedel.

Kurserna under första året på masterprogrammet i bioinformatik är beroende på din kandidatutbildning. Du som har biologibakgrund läser programmering, statistik och databasteknik, medan du som har datavetenskaplig bakgrund läser molekylärbiologi och genetik.

Andra året ökar valfriheten för kursval och du har möjlighet att specialisera dig inom bioinformatiska områden som kunskapsbaserade system inom bioinformatik, tillämpad bioinformatik och fylogenianalys. Andra året avslutas med ett examensarbete som utförs vid företag, statligt verk, myndighet eller universitetet.

Undervisningen består av bland annat föreläsningar, laborationer och egna projektarbeten. Utbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning då lärarna är aktiva forskare med djupa specialkunskaper. Programmet har goda kontakter med den lokala bioteknikindustrin.

En masterexamen i bioinformatik från Uppsala universitet öppnar dörrar mot såväl akademisk forskning som en karriär inom näringslivet.

Utbildningen ges på engelska.

Programmet leder till en teknologie masterexamen med bioinformatik som huvudområde.

Så ansöker du

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 45 hp biologi varav minst 30 hp molekylärbiologi, cellbiologi, evolution eller genetik samt 15 hp matematik eller statistik.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights