Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Bioinformatik - magisterprogram

Längd
60 hp
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Antagningshistorik
Längd
60 hp
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Antagningshistorik
Få mer information om utbildningen 👍

Videoreportage

Bioinformatik - magisterprogram

Om programmet

Den här utbildningen ger dig en bred specialkompetens inom bioinformatik. Du får också utveckla din förmåga att självständigt lösa problem, planera, genomföra analyser och samla in, bearbeta och kritiskt bedöma resultat.

Det här läser du på programmet

Inom ämnet bioinformatik läser du kurser som fokuserar på bland annat bioinformatiska algoritmer, programmering, storskalig dataanalys samt bioinformatisk forskning och utveckling. Du ska också göra ett examensarbete inom området bioinformatik. I studierna varvar du föreläsningar med laborationer i datormiljö. Du lär dig olika datorbaserade verktyg för att sammanställa och analysera data från forskningsprojekt och biologiska experiment samt olika metoder för analys av bland annat DNA-sekvenser och genuttrycksdata.

Programmet är ettårigt och den första terminen innehåller fyra kurser. De två första kurserna är Bioinformatiska koncept och metoder och Bioinformatisk analys med Python. De ger en bred introduktion till fältet, och grunderna i programmering och algoritmutveckling. Därefter läser du kurserna Bioinformatisk analys med R och Bioinformatik forskningsprocessen. Bioinformatisk analys med R introducerar programmeringsspråket R och statistisk analys av storskalig biologisk data. Bioinformatik forskningsprocessen innehåller en seminarieserie som ger dig inblick i aktuell forskning. Det är även en förberedande kurs inför examensarbetet. Den andra terminen ägnas åt examensarbetet där du formulerar och arbetar med ett relevant forskningsproblem. All undervisning är på engelska.

Jobb efter examen

Arbetsmarknaden inom bioinformatik utvecklas hela tiden. Genom den snabbt ökande tillgången på ny biologisk information, ökar behovet av utbildade bioinformatiker. Jobben finns inom biovetenskapliga företag, bland annat läkemedelsföretag. Beroende på vad du har studerat i din grundutbildning kan du till exempel arbeta som molekylärbiolog genom att använda bioinformatiska metoder, eller som bioinformatiker genom att utveckla nya bioinformatiska metoder och verktyg.

Läsa vidare efter programmet

Efter avlagd examen kan du fortsatta med forskarutbildning i bioinformatik.

Forskning inom området

Forskningen inom det bioinformatiska området går snabbt framåt. Den kan delas in i utveckling av nya bioinformatiska verktyg och tillämpning av verktyg för att analysera biologiska data. De viktigaste forskarområdena för forskargruppen på Högskolan i Skövde är i dagsläget identifiering av biomarkörer. Gruppen arbetar med bioinformatiska studier inom stamcellsdifferentiering.

Förkunskapskraven till programmet är en kandidatexamen i biomedicin, molekylärbiologi eller datavetenskap, eller motsvarande.

För mer information om Bioinformatik - magisterprogram, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Behörighet

För att vara behörig till programmet krävs en kandidatexamen inom molekylärbiologi, biomedicin eller datavetenskap, eller motsvarande kunskaper. Vidare krävs godkänt betyg i Engelska 6 (eller motsvarande kunskaper). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Urval

Avklarade högskolepoäng.

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Examen & Intyg

Magisterexamen

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Bioinformatik - magisterprogram

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Högskolan i Skövde
Box 408
541 28 SKÖVDE

Kreativ miljö

Du kanske vill göra något nytt. Fördjupa dig inom det du redan gör, eller ändra på något som andra gör. Du kanske vill utmana dig själv och sättet du ser på världen. Du kanske vill förändra världen. Eller så vill...

Läs mer om Högskolan i Skövde och visa alla utbildningar.

Highlights