Visa studentum.se som: Mobil

Distanskurs med fysiska träffar: MI i socialt arbete med KBT-inriktning

Tollare folkhögskola
Sammanfattning
Folkhögskoleutbildning
Distans, Nacka
17 veckor
Deltid
CSN-berättigad
Distanskurs med fysiska träffar: MI i socialt arbete med KBT-inriktning

Om utbildningen

Gå en distanskurs med fysiska träffar: MI i socialt arbete med KBT-inriktning

Kursen vänder sig till dig som arbetar idéellt eller professionellt med ungdomar och som använder samtalet för att stödja unga i att hitta inre motivation till att förändra sin situation och/eller beteende. Deltagare på kursen arbetar ofta inom stödjande organisationer i civilsamhället, idrottsföreningar, socialtjänst, skola, lss, hvb och SiS. Många arbetsgivare godkänner kursen som fortbildning inom det egna yrkesområdet.

Kursen bygger på två metoder och en teori

Motiverande samtal (MI, Motivational interviewing) är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring. Ursprungligen utformades den av psykologerna William R. Miller och Stephen Rollnick. Idag används den brett inom bland annat socialt arbete för att höja den egna motivationen till beteendeförändringar.


KBT, kognitiv beteendeterapi, ses idag som ett samlingsbegrepp för olika behandlingsmetoder. KBT handlar om att identifiera, utmana och förändra beteenden och tankemönster som ställer till till det för individen och/eller hennes omgivning.

Krav för deltagande

● Du arbetar med ungdomar professionellt eller på din fritid.
● Du har tillgång till dator.
● Du kan delta alla dagar på Tollare på de fyra träffarna.

Utbildningens upplägg och syfte

Distanskurs med fysiska träffar

Före första träffen, mellan träffarna och efter sista träffen gör du egna uppgifter som du lämnar in digitalt. Träffarna sker på Tollare folkhögskola. Vi arbetar i Googles verktyg Classroom där du lämnar in dina uppgifter och håller kontakt med dina lärare. Du får en mejladress som är kopplad till skolan och som också är din inloggningsuppgift till Classroom. Du gör dina uppgifter på egen hand under distansperioden och lämnar in en eller två uppgifter senast varje söndag.

Alla träffar är obligatoriska. Folkhögskolans pedagogik utgår från tron om att varje individ utvecklar en personlig relation till sina kunskaper och att lärandet sker i samspel med övriga deltagare i klassen. Därav är hög närvaro obligatorisk för att kunna tillgodogöra sig de kunskaper och färdigheter som utbildningen syftar till.

Syfte

Syftet med kursen är att du i praktiken ska utvecklas i dina färdigheter att bemöta och leda de unga du möter i deras förändringsprocesser. Kursen lägger därför stor vikt vid självutveckling där du genom ökad teoretisk kunskap, praktiska övningar och självreflektion förbättrar dina färdigheter att tillämpa MI och KBT i socialt arbete. För att uppnå detta syfte är kursen processinriktad och bygger på att du steg för steg övar på de olika delarna inom MI och KBT. Du tränar både tillsammans med de andra kursdeltagarna och de unga du arbetar med. Kursen pågår under en termin.

Kostnader

Terminsavgift 800:-

Förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika vid alla träffarna 3.360:-

Kursen är statsbidragsfinansierad vilket innebär att själva undervisningen är
avgiftsfri.

Deltagaren ska efter avslutad kurs ha:

  • grundläggande teoretiska kunskaper kring MI som samtalsmetod i motivation- och förändringsarbete
  • mycket god färdighet att praktisera MI som samtalsmetod
  • mycket god färdighet att praktisera MI som förhållningssätt
  • mycket god färdighet i att lyssna aktivt
  • mycket god färdighet att arbeta utifrån klientens/brukarens individuella behov och förutsättningar
    grundläggande kunskaper i inlärningsteori
  • grundläggande kunskaper i kognitionspsykologi
  • grundläggande kunskaper i att praktiskt använda KBT-verktyg i socialt förändringsarbete.
  • goda kunskaper i att kombinera MI och KBT

Tollare folkhögskola

Studera i herrgårdsmiljö på Tollare folkhögskola

Tollare folkhögskola ligger i härlig herrgårdsmiljö på Värmdö, en mil öster om Stockholm. Kommunikationerna är goda och det är nära till teatrar, muséer, idrottsarenor, utställningar, biografer med mera. Runt huvudbyggnaden ner mot Skurusundet ligger matsal, gymnastikhall, fotbollsplan, kägelbana och tillitsbana. Tollare...


Läs mer om Tollare folkhögskola och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Tollare folkhögskola


Tel: 08-505 686 00
Fax 08-505 686 50
www.tollare.org