Folkhögskoleutbildning

Distanskurs med fysiska träffar: Socialpedagogiskt ungdomsarbete för yrkesverksamma

Tollare folkhögskola, i Nacka (+1 orter)
Längd
2 år
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Längd
2 år
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Vill du veta mer?

Om utbildningen

Socialpegagogik

Socialpedagogiskt ungdomsarbete för yrkesverksamma på distans vänder sig till dig som arbetar med barn och ungdomar inom fritid, skola, öppenvård, ideellt socialt arbete och institutionsvård. 

Utbildningen utgår från aktuell forskning i kombination med folkhögskolans verklighetsanknutna och deltagarorienterade pedagogik. Kursen är inriktad mot kognitiva och inlärningspsykologiska teorier och metoder. Vi vill ge en förståelse för varför barn och ungdomar kan ha svårt att lära och koncentrera sig, tappa motivationen i skolan, utveckla problembeteenden och senare destruktiva beteenden med missbruk, drogberoende och kriminell livsstil. Teori och metodfrågor kopplas till det egna arbetet och den egna praktiken.

Mer om Socialpedagogik

Socialpedagogiken utgår från ett salutogent förhållningssätt i arbetet med ungdomar. Den grundläggande tanken är att varje människa har en inneboende potential, är värdefull, resursstark och kan ge ett meningsfullt bidrag till samhället. Som socialpedagog kan du att arbeta både förebyggande och behandlande med ungdomar i riskmiljöer och social utsatthet. Du arbetar med  att främja välbefinnande, lärande och utveckling både på individ- grupp- och samhällsnivå. Socialpedagogens kompetens blir allt mer efterfrågad på arbetsmarknaden inom många skilda områden – skola, fritid, vård, civilsamhälle m.m. 

Kursinnehåll

– Socialpedagogik
– Begreppen evidensbaserade metoder, risk- och skyddsfaktorer, prevention och KASAM
– Dysfunktionella familjer / nätverksarbete
– Anknytningsteori och utvecklingspsykologi
– Juridik i socialt arbete
– Neuropsykiatri, exempelvis ADHD
–  Psykisk ohälsa och suicidprevention
–  Sociologi och normkritik
– Droger och beroende
– Kriminalitet
– Dokumentation
– KBT i socialt arbete
– Metoder som MI, coaching och lösningsfokuserat arbete
– Grupp och ledarskap

Så ansöker du

Du söker via skolans hemsida.

Du kan förbereda dig genom att scanna dina betyg från tidigare utbildningar, så att du kan bifoga dessa som PDF i ansökan. Du ska även bifoga personbevis (beställs från skatteverket.se) samt ett personligt brev. Brevet behöver inte vara långt, men det ska innehålla en motivation av valet av kurs.

Du ska ha fyllt 22 år och vi vill att du har gymnasiekompetens. Du har ett arbete med utsatta barn/ungdomar inom fritid, skola, öppenvård, ideellt socialt arbete eller institutionsvård.

Om du blir antagen till kursen så kommer vi behöva ett utdrag ur belastningsregistret.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar för material, kurslitteratur samt mat och logi i samband med träffarna. Läs mer om kostnader på skolans hemsida.

Studera i herrgårdsmiljö på Tollare folkhögskola

Tollare folkhögskola ligger i härlig herrgårdsmiljö på Värmdö, en mil öster om Stockholm. Kommunikationerna är goda och det är nära till teatrar, muséer, idrottsarenor, utställningar, biografer med mera. Runt huvudbyggnaden ner mot Skurusundet ligger matsal, gymnastikhall, fotbollsplan, kägelbana och tillitsbana. Tollare...

Läs mer om Tollare folkhögskola och visa alla utbildningar.

Highlights