Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - masterprogram

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Alnarp

Så ansöker du

För att bli antagen till Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - masterprogram krävs: grundläggande behörighet: examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen särskild behörighet: fördjupning omfattande 90 hp inom något av följande ämnen/utbildningsområden:\- arkitektur\- byggd miljö\- fastighetsvetenskap\- fysisk planering\- företagsekonomi\- geografi\- kultur- och samhällsgeografi\- landskapsarkitektur\- landskapsvetenskap\- ledarskap och organisation\- miljövetenskap\- nationalekonomi\- samhällsbyggnad och byggnadsteknik\- samhällsplanering\- statsvetenskap.Alternativt kan någon av följande yrkesexamina ha avlagts: Arkitektexamen, landskapsarkitektexamen, civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen med inriktning byggteknik, väg- och vattenbyggnad eller energi- och miljösystem.Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av dem som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.Dessutom krävs kunskaper i svenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå och Engelska 6. Engelska 6 är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU.För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Examen & Intyg

Masterexamen
Sveriges lantbruksuniversitet SLU
Student- och utbildningsservice, Box 7010
750 07 Uppsala

Vill du vara med och rädda världen?

Med vår kunskap och våra utbildningar kan du bli en del av lösningen för en levande värld. På Sveriges lantbruksuniversitet hittar du program på både grundnivå och avancerad nivå inom ett stort antal ämnesområden. Vem vet, kanske finns just din...

Läs mer om Sveriges lantbruksuniversitet SLU och visa alla utbildningar.

Highlights