Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

VAL - vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Distans
  • Distans

Om utbildningen

Vidareutbildning av lärare som saknar examen (VAL) är en kompletterande utbildning som bygger på tidigare utbildning och yrkeslivserfarenhet. Utbildningen leder till en lärarexamen. Utbildningens uppläggning och omfattning utgår utifrån examensmål, den enskilde studentens behov, och tidigare meriter, såväl högskoleutbildning som yrkeserfarenhet enligt SFS 2011:689/2020:724. En individuell studieplan upprättas för den som antagits till utbildningen. Studieplanen bygger på den enskildes behov av kurser efter validering som tar hänsyn till tidigare studier och yrkeslivserfarenhet som lärare. Utbildningen kan omfatta såväl utbildningsvetenskaplig kärna (UVK)/Allmänt utbildningsområde (AUO) som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och/eller kompletterande ämnesstudier.

Så ansöker du

Utbildningsplanen ansluter till och regleras av förordning (SFS 2011:689/2020:724) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och om högskoleutbildningar för vidare utbildning av lärare som saknar examen.Behörig är den som saknar en examen som kan vara behörighetsgivande för legitimation för lärare och som- på grund av tidigare högskoleutbildning, tidigare motsvarande utbildning eller arbetslivserfarenhet som lärare har förutsättningar att uppnå en behörighetsgivande examen för legitimation som lärare enligt denna förordning, och som- är verksam hos en huvudman i skolväsendet som lärare.Därutöver gäller att den sökande ska ha gått igenom högskoleutbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper i sådan omfattning att lärarexamen kan uppnås inom ramen 120 högskolepoäng.För yrkeslärare krävs vid Stockholms universitet också godkänd prövning i yrkesämnen samt minst 2 års lärarerfarenhet från gymnasieskolans yrkeskurser.

Examen & Intyg

Lärarexamen
Stockholms universitet
Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...

Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar.

Highlights