Visa studentum.se som: Mobil

Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård

Skövde Yrkeshögskola
Sammanfattning
YH-utbildning
Distans
2 år
Deltid
CSN-berättigad
Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård

Om utbildningen

Eftergymnasial utbildning för undersköterska - med spetskompetens inom akutsjukvård! 

Specialistutbildad undersköterska inom akutsjukvård är en eftergymnasial vidareutbildning för dig som är undersköterska. Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med Region Västra Götaland.

Den specialistutbildade undersköterskan har en central roll i det patientnära arbetet i den högspecialiserade hälso- och sjukvården. Det finns stor efterfrågan på undersköterskor med specialistutbildning. Du kommer bli efterfrågad inom svensk akutsjukvård! Utbildningen, som pågår under två år på halvfart och per distans, ger yrkeshögskoleexamen. Upplägget gör att utbildningen går att kombinera med arbete. Skövde Yrkeshögskola har erfarenhet av att erbjuda yrkeshögskoleutbildningar per distans. 

Centralt belägen skola

Skövde Yrkeshögskola är belägen centralt i Skövde med gångavstånd till buss- och tågstationen Resecentrum. Skövde är centralort i Skaraborg med stor daglig in- och utpendling vilken underlättas av Skövdes placering mitt i Skaraborg utmed Västra Stambanan och nära E20. Det är därför mycket lätt för studerande från olika delar av landet att ta sig till Skövde i samband med distansutbildningens närträffar som bedrivs i Skövde Yrkeshögskolas lokaler eller i närbelägna externa lokaler. 

”Utifrån Skaraborgs Sjukhus kompetensförsörjningsplaner framgår det tydligt ett behov av specialistutbildade undersköterskor. Behovet finns framförallt utifrån den kompetensväxling/uppgiftsväxling som ska genomföras mellan framförallt sjuksköterskor/undersköterskor. Kompetensväxling/uppgiftsväxling i kombination med den allt mer specialiserade vården kräver ökad kompetens hos undersköterskan.”
Inger Levin, HR strateg kompetensförsörjning Skaraborgs Sjukhus

Arbetslivets kompetenskrav

Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med Region Västra Götaland, för att motsvara de kompetenskrav som finns i verksamheterna. Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser för att:

 • ge personcentrerad vård inom akutsjukvården.
 • tillämpa etiskt resonemang utifrån patienten inom akutsjukvård kopplat till styrdokument och diskrimineringsgrunder på fördjupad nivå.
 • tillämpa förståelsen för diskrimineringsgrundernas betydelse hos patienter inom akutsjukvården för att nå ett personcentrerat arbetssätt på fördjupad nivå.
 • tillämpa handledning via komplexa omvårdnadssituationer på fördjupad nivå.
 • tolka akuta symtom och göra kliniska bedömningar samt att göra kliniska bedömningar vid förändringar i patientens tillstånd på fördjupad nivå.
 • tillämpa personcentrerad vård i mötet med patienter inom medicinsk akutsjukvård och infektion på fördjupad nivå.
 • tillämpa personcentrerad vård i mötet med patienter inom kirurgisk akutsjukvård på  fördjupad nivå.
 • tillämpa medicinsk teknik inom akutsjukvården inom vanligt förekommande områden på fördjupad nivå.
 • identifiera, förebygga och åtgärda vanligt förekommande patientsäkerhetsrisker.
 • tillämpa kunskaper kring journalhantering och dokumentation kopplat till styrdokument och etiska frågeställningar på fördjupad nivå.
 • systematiskt och självständigt genomföra ett examensarbete med fokus på patientsäkerhet inom akutsjukvården. 

En specialistutbildning inom akutsjukvård kommer att ge dig fördjupad kunskap och kompetens inom yrkesområdet. Du är en mycket viktig del i dagens och morgondagens akutsjukvård. Den alltmer specialiserade vården kräver ökad kunskap och kompetens hos undersköterskan inom akutsjukvården. Vi som ansvarar för utbildningen är lärare Helene Hillarsdotter samt utbildningsledare Anne Kruse. Välkommen med din ansökan!

LiA - Lärande i Arbete

I utbildningen finns en LIA-kurs (lärande i arbete), där du under fyra veckor på halvfart genomför en LIA-placering förlagd till akutsjukvården. Du tilldelas dina LIA-placeringar av utbildningsanordnaren. Eventuellt kan LIA förläggas till hemkommunen.

Så ansöker du

Förkunskaper du behöver:

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
 • Lägst betyget E/G i Svenska 1/A eller Svenska som andraspråk 1/A eller motsvarande
 • Lägst betyget E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande, inkluderat kurserna Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 eller motsvarande.
 • Minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg omfattande halvtid (50%) eller motsvarande.

Examen & Intyg

Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN. Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med närträffar i Skövde, samt till och från LIA-platser. Litteraturkostnader tillkommer.

Skövde Yrkeshögskola

Skövde Yrkeshögskola

Skövde Yrkeshögskola erbjuder i nuläget åtta yrkeshögskoleutbildningar inom vård & omsorg, teknik och tillverkning samt samhällsbyggnad och teknik. Vi erbjuder också enstaka kurser. Vi satsar på flexibilitet. Hos oss har du som vuxenstuderande stora möjligheter att påverka dina studier. Flera av utbildningarna...


Läs mer om Skövde Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Skövde Yrkeshögskola

Skövde kommun
Wennerbergs gata 2
541 50 Skövde