YH-utbildning

Medicinsk sekreterare

Kommande Mässa
13 mars, 2024 13:00
(+ Läs mer )
Längd
400 YH-poäng, 4 terminer.
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
26 augusti, 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-05-06
Utbildningsform
Klassrum
Kommande Mässa
13 mars, 2024 13:00
(+ Läs mer )
Längd
400 YH-poäng, 4 terminer.
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
26 augusti, 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-05-06
Utbildningsform
Klassrum
Vill du veta mer?

Medicinsk sekreterare

Medicinsk sekreterare


Bli en viktig och efterfrågad resurs i hälso- och sjukvården!

Nio av tio får jobb efter utbildningen och efterfrågan på medicinska sekreterare är mycket stor i hela landet. Som medicinsk sekreterare/vårdadministratör får du ett mycket varierat arbete med många olika arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna består bland annat av medicinsk dokumentation, registrering av statistikuppgifter, kassa- och receptionsarbete, IT, ekonomi, statistik, kvalitetsarbete, samordning och patientrelaterade arbetsuppgifter. Skövde Yrkeshögskola har lång erfarenhet av att, i nära samarbete med det anställande arbetslivet i Västra Götaland, utbilda medicinska sekreterare.

Efter din utbildning

Utbildningen ger dig gedigna kunskaper för ett serviceyrke i vårdens administration. Efter utbildningen ska du kunna fungera som ett kvalificerat administrativt stöd i vården och ha en hög IT-kompetens. Du blir en värdefull resurs i arbetet kring att säkerställa kvaliteten i vården!

Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

26 augusti, 2024

 • Klassrum
 • Skövde
 • Sista ansökan: 2024-05-06

Ansökan och behörighet

Vilka förkunskaper behöver du?

 • Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt särskilda förkunskaper:
 • Lägst betyget E/G/3 i Svenska 2/B eller Svenska som andraspråk 2/B, eller motsvarande.
 • Lägst betyget E/G/3 i Engelska 6, eller motsvarande.

Särskilt prov
Samtliga behöriga sökande kallas till ett särskilt prov i svenska. Provet är skriftligt och prövar kunskaper och färdigheter i svenska. Provet omfattar olika delar som korresponderar mot de kunskaper och färdigheter i svenska språket som är relevanta för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Urval
Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg samt resultat på särskilt prov i svenska.

Läs mer om hur du ansöker på utbildningens hemsida! 

LiA - Lärande i Arbete

LIA ger dig praktiska färdigheter

20 veckor av utbildningen utgörs av s.k. LIA-kurser. LIA står för Lärande i arbete och dessa kurser genomförs på olika arbetsplatser. Du får under LIA omsätta teoretiska studier i praktiska moment. LIA:n genomförs på sjukhus och vårdcentraler. 

Examen, diplom m.m.

Yrkeshögskoleexamen

Kurser i utbildningen

Följande kurser ingår i utbildningen:

 • Anatomi och sjukdomslära, 30 yhp
 • Arbetspsykologi och yrkesetik, 20 yhp
 • Engelska för vårdpersonal, 15 yhp
 • Examensarbete, 25 yhp
 • Hälso- och sjukvårdsjuridik, 25 yhp
 • Informationsteknik och digitalisering, 25 yhp
 • Introduktion till E-hälsa, 30 yhp
 • Klassifikation av sjukdomar och vårdåtgärder, 30 yhp
 • Kommunikation och informationsutformning, 25 yhp
 • Kvalitetsutveckling, 30 yhp
 • Lärande i arbete 1, 20 yhp
 • Lärande i arbete 2, 25 yhp
 • Lärande i arbete 3, 25 yhp
 • Lärande i arbete 4, 30 yhp
 • Patientrelaterad administration och dokumentation, 45 yhp

Summa: 400 YH-poäng

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN. Du står själv för kostnader för resor till och från LIA-platser samt för litteratur. 

Mässa

Välfärdsteknologimässa 13 mars

Onsdag 13 mars kl. 13.00–16.00 arrangerar vi återigen en Välfärdsteknologimässa i Arena Skövde. Förra året lockade mässan drygt 50 utställare och ca 1000 besökare. Ingen entréavgift och ingen anmälan krävs.

Varmt välkommen följande datum:

Datum:   2024-03-13    Tid:   13:00 - 16:00  
Skövde Yrkeshögskola
Skövde kommun
Wennerbergs gata 2
541 50 Skövde

Skövde Yrkeshögskola

Skövde Yrkeshögskola erbjuder i nuläget åtta yrkeshögskoleutbildningar inom vård & omsorg, teknik och tillverkning samt samhällsbyggnad och teknik. Vi erbjuder också enstaka kurser. Vi satsar på flexibilitet. Hos oss har du som vuxenstuderande stora möjligheter att påverka dina studier. Flera av utbildningarna...

Läs mer om Skövde Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Highlights