Visa studentum.se som: Mobil

Demensspecialiserad undersköterska

Skövde Yrkeshögskola
Sammanfattning
YH-utbildning
Distans
Distans
200 YH-poäng
Deltid
CSN-berättigad
Startdatum: 2022-08-29 - Distans
Sista ansökan: Öppen för sen ansökan.

Om utbildningen

Vill du vara med och utveckla demensomsorgen? 

Skövde Yrkeshögskolas utbildning Demensspecialiserad undersköterska är en uppskattad vidareutbildning för omvårdnadspersonal vilken ger specialiserad yrkeskompetens inom området demensvård och -omsorg. Utbildningen bedrivs på halvfart distans och ger dig möjligheten att studera samtidigt som du arbetar.

"Vidareutbildning inom demensområdet kommer att ge dig ett specialiserat förhållningssätt för att möta personen med demenssjukdom på allra bästa sätt! Du är en mycket viktig del i dagens och morgondagens vård och omsorg för personen med demenssjukdom."

Annelie Svensson, lärare YH Demensspecialiserad undersköterska

Din kompetens är efterfrågad av arbetslivet

Din yrkeshögskoleexamen inom området gör dig till en efterfrågad resurs ute i arbetslivet! Arbetslivet är mycket aktiva i utbildningen genom ledningsgruppen där arbetslivsrepresentanterna är i majoritet. Arbetslivets engagemang gör att utbildningen ger dig just den kompetens som verksamheterna behöver.

"Yrkeshögskoleutbildningen Demensspecialiserad undersköterska har verkligen gett vår personal chansen att fortbilda sig inom demensområdet. Eftersom vi från arbetslivet har varit med och tagit fram innehållet i utbildningen är den relevant och arbetslivsanknuten. Jag kan starkt rekommendera utbildningen till alla som jobbar med demensvård och omsorg."

Kristina Nilsson Lindström, enhetschef Skara kommun

Nuvarande och tidigare studerande ger utbildningen toppbetyg

Vi har bedrivit utbildningen Demensspecialiserad undersköterska sedan 2013. De studerande har i en helhetsutvärdering av utbildningen gett den toppbetyg! Samtliga av Skövde Yrkeshögskolas utbildningar utvärderas utifrån en enkät som analyseras utifrån Statistiska centralbyråns nöjd-kund-index (NKI). Utbildningen Demensspecialiserad undersköterska har fått toppbetyg, på samtliga frågor hamnar resultatet på över NKI 75 d.v.s. mycket nöjd. 

"YH-utbildningen Demensspecialiserad undersköterska har gett mig fördjupande kunskaper om demenssjukdomar, vilket gör att jag har fått större förståelse och ett bättre arbetssätt med personer med demenssjukdom. Jag har även blivit ett stort stöd i vardagslivet för den demenssjuke, den anhörige men också för mina kollegor. Jag jobbar mer utifrån personcentrerad vård och omsorg samt har nu ett salutogent förhållningssätt. Jag älskar mitt jobb och ingen dag är sig lik! Att jobba inom demensvården kräver stort tålamod och respekt för varje individ. Fler borde läsa denna utbildning!"

Admira Suljanovic, Studerande 2016-2018

Kunskaper

I utbildningen får du fördjupade kunskaper om olika demenssjukdomar och dess konsekvenser för individ, familj och samhälle. Du fördjupar dig i vilket stöd och vilka insatser som kan ges utifrån gällande lagstiftning, nationella riktlinjer och kvalitetsregister. Etiska begrepp och värdegrundsfrågor för värdigt liv och välbefinnande samt hemmets betydelse för personer med demenssjukdomar är andra kunskapsområden som tas upp i utbildningen.

Färdigheter

Du kommer utveckla färdigheter i att utföra och utvärdera personcentrerad vård och omsorg samt att möta och kommunicera med personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. Andra färdigheter som du kommer att få är att möta och kommunicera med personer med beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom. Det är viktigt att du kan ta till dig, förmedla och använda dig av ny kunskap för kvalitet och utveckling.

Kompetenser

Efter avslutad utbildning ska du kunna använda ett personcentrerat förhållningssätt i mötet med personen med demenssjukdom. Du ska kunna fungera som resurs för personer med demenssjukdom, anhöriga och arbetskamrater. Du får kompetens i att utföra och medverka i utvecklings- och kvalitetsarbete inom demensområdet.

LiA - Lärande i Arbete

Utbildningen innehåller en LIA-kurs omfattande 20 poäng.

Kursinnehåll

Utbildningen innehåller följande kurser:

  • Demenssjukdomar, 20 p
  • Kvalitet och utveckling inom demensområdet, 20 p
  • LIA - personcentrerat förhållningssätt inom demensområdet, 20 p
  • Handleda vård- och omsorgspersonal inom demensområdet, 20 p
  • Miljöns betydelse för personer med demenssjukdom, 40 p
  • Personcentrerad vård och omsorg, etik och värdegrund, 60 p
  • Examensarbete inom demensområdet, 20 p

Summa 200 YH-poäng

Så ansöker du

Vilka förkunskaper behöver du?
Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt särskilda förkunskaper:

  • Lägst betygen E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande, inkluderat kurserna Vård- och omsorgsarbete 1, 200 p, Vård- och omsorgsarbete 2, 150 p, eller motsvarande.
  • och
  • Minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg omfattande minst halvtid, eller motsvarande.

För att styrka din behörighet vad gäller arbetslivserfarenhet godtas inte anställningsbevis. Du skall styrka det med ett arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg där det framgår hur länge och i vilken omfattning du arbetat.

Urval
Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg samt värdering av dokumenterad arbetslivserfarenhet inom vård- och omsorg. Varje halvt års yrkesarbete (omfattande minst halvtid eller motsvarande) utöver det som krävs för behörighet tillgodoräknas med 0,5 poäng (dock är maxvärde för arbetsmeriter 5 poäng).

Examen & Intyg

Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN. Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med närträffar i Skövde, samt till och från LIA-platser. Litteraturkostnader tillkommer.

Skövde Yrkeshögskola

Skövde Yrkeshögskola

Skövde Yrkeshögskola erbjuder i nuläget åtta yrkeshögskoleutbildningar inom vård & omsorg, teknik och tillverkning samt samhällsbyggnad och teknik. Vi erbjuder också enstaka kurser. Vi satsar på flexibilitet. Hos oss har du som vuxenstuderande stora möjligheter att påverka dina studier. Flera av utbildningarna...


Läs mer om Skövde Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Skövde Yrkeshögskola

Skövde kommun
Wennerbergs gata 2
541 50 Skövde