Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare, grundskolans årskurs 7-9, ett undervisningsämne

Längd
90 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Antagningshistorik
Längd
90 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Distans
  • Distans

Om utbildningen

Programmet kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en distansbaserad utbildning på 90hp. I programmet kompletterar du dina tidigare ämnesstudier med studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och med verksamhetsförlagd utbildning vilket förbereder dig för yrket som ämneslärare. Utbildningen inom utbildningsvetenskaplig kärna sker på distans. Utbildningen inom den verksamhetsförlagda utbildningen sker på plats i verksamheten.Studierna i den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 högskolepoäng och utvecklar din pedagogiska kompetens. Innehållet berör till exempel sociala relationer, pedagogiskt ledarskap, konflikthantering, specialpedagogiska frågor samt bedömning och betygsättning. I den utbildningsvetenskapliga kärnan ingår också ett självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning motsvarande 15 högskolepoäng. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen omfattar 30 högskolepoäng och genomförs på skolor där du ges möjlighet att under handledning pröva dina kunskaper i praktiken och lära dig mer om skolans verksamhet och om lärarnas arbete. Örebro universitet erbjuder kompletterande pedagogisk utbildning i följande ämnen: matematik, biologi och kemi. Utbildningen ges på distans.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet samt ämnesstudier motsvarande sammanlagt 90 högskolepoäng. Se vidare Förordning SFS 2011:686.Behörighetskrav för respektive ämne:Biologi - 90 högskolepoäng i biologi där fysiologi/humanbiologi, ekologi, evolution, cellbiologi, genetik eller motsvarande ska ingå.Kemi - 90 högskolepoäng i kemi där oorganisk kemi, organisk kemi, biokemi eller motsvarande ska ingå.Matematik - 90 högskolepoäng i matematik där analys i en variabel, linjär algebra och matematisk statistik eller motsvarande ska ingå.

Examen & Intyg

Ämneslärarexamen
Örebro universitet
701 82 ÖREBRO

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...

Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar.

Highlights