Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska som andraspråk

Malmö universitet, i Malmö
Längd
270 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
270 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Malmö

Om utbildningen

Vill du arbeta med utbildning i svenska som andraspråk för ungdomar och vuxna? Då är ämneslärarutbildning något för dig. Redan under första terminen får du känna på din framtida yrkesroll på en skola. Du gör din verksamhetsförlagda utbildning under ledning av erfarna lärare och handledare genom hela utbildningen. Den täta kontakten med skolan gör att du kan använda dina praktiska erfarenheter i de teoretiska studierna. Utbildningen ger dig gedigna ämneskunskaper och förmågan att stödja elevers språk- och kunskapsutveckling ur ett flerspråkigt perspektiv och att bedöma och betygsätta elevernas prestationer.Ämnesinriktningen Svenska som andraspråk och lärande fokuserar på ämnesdidaktiska kunskaper om andraspråkutveckling, andraspråksgrammatik, litteratur, skrivande och muntlighet. Utbildningen ger även verktyg för att skapa förutsättningar för lärande och språkutveckling i meningsfulla sociala sammanhang. Ämnesstudierna i svenska som andraspråk omfattar 120 hp och ger utöver behörighet att undervisa i årskurs 7-9 och gymnasiet också behörighet för undervisning i svenska för invandrare (sfi). Utöver svenska som andraspråk väljer du ett övrigt ämne som omfattar 90 hp.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Engelska 6Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.

Examen & Intyg

Ämneslärarexamen
Malmö universitet
Hjälmaregatan 1
205 06 MALMÖ

Malmö universitet

Oavsett var man befinner sig i centrala Malmö är det aldrig långt till högskolan. Verksamheten bedrivs på Universitetsholmen i Västra hamnen, en av landets mest spännande och expansiva stadsdelar just nu, samt vid Universitetssjukhuset Mas i de södra delarna av...

Läs mer om Malmö universitet och visa alla utbildningar.

Highlights