Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi

Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Lund

Om utbildningen

Kemister jobbar med att hitta lösningar på framtida utmaningar inom områden som medicin, hälsa och miljö. Vill du vara med och bidra i arbetet kring att ta fram nya läkemedel i kampen mot sjukdomar? Eller exempelvis utveckla förnybara energikällor och miljövänliga tillverkningsmetoder?

Kemi handlar om kemiska ämnens sammansättning, egenskaper och omvandlingar. Många av de uppfinningar som underlättar vårt dagliga liv är resultatet av framsteg inom kemi. Det finns ett stort antal utmaningar att ta sig an för framtidens kemister. Det kan bland annat handla om att spåra och oskadliggöra miljögifter, att hitta lösningar för hur alla människor ska kunna få tillgång till rent dricksvatten och att utveckla miljövänliga metoder för tillverkning av läkemedel, livsmedel, elektronik och textilier. Ett konkret exempel från pågående kemiforskning är att genom ny teknik ersätta de miljöskadliga lösningsmedel som används inom industrin och istället använda endast koldioxid och vatten. När metoden är färdigutvecklad kommer den att innebära enorma miljövinster för samhället.

Under utbildningen

Under utbildningen lär du dig grunderna inom flera av kemins olika inriktningar, exempelvis analytisk kemi, organisk och oorganisk kemi, biokemi och fysikalisk kemi. Du lär dig hur olika ämnen är uppbyggda samt hur och varför ämnen reagerar med varandra. Genom praktiska övningar lär du dig olika metoder och tekniker som används i ett laboratorium samt att syntetisera, isolera och analysera olika kemiska föreningar. I utbildningen ingår föreläsningar, övningar, laborationer och egna projekt.

Under de två första åren läser du kemi och matematik. Därefter har du grunden du behöver för att fortsätta dina studier med kurser som du väljer själv. Du kan fördjupa dig ytterligare i kemi eller läsa helt andra ämnen. Genom de valfria kurserna kan du forma din utbildning efter eget intresse och framtidsplaner. Kurserna förbereder dig för ditt examensarbete som du gör i samarbete med ett företag eller en forskargrupp.

Under hela utbildningen kommer du i kontakt med forskare och får ta del av högaktuella forskningsprojekt. En del kurser och mycket kurslitteratur är på engelska. Du tränas dessutom i att använda engelska som arbetsspråk. Du har även möjlighet att läsa en del av din utbildning utomlands. Därmed kan du skapa en unik utbildningsprofil som passar just dig, och samtidigt ökar du din konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Lunds universitet har utbytesavtal med universitet över hela världen.

För att du ska få goda förutsättningar att genomföra din utbildning erbjuder vi så kallad SI-verksamhet på minst en kurs (SI står för samverkansinlärning). På SI-mötena får du möjligheten att träffa en student som redan läst kursen och tillsammans går ni igenom och diskuterar valda delar av kursens innehåll och mål.

Efter utbildningen

Efter utbildningen väljer de esta studenter att plugga vidare på ett masterprogram. Läs mer om de naturvetenskapliga masterprogrammen på www.naturvetenskap.lu.se/masterprogram. Därefter går många studenter vidare med en forskarutbildning.

Det finns en stor efterfrågan på kemister på arbetsmarknaden, både i Sverige och utomlands. Kemister kan exempelvis arbeta inom läkemedels- och livsmedelsindustrin. De är särskilt eftertraktade inom miljöområdet, där de spelar en nyckelroll genom att komma på nya, mer hållbara sätt att tillverka kemiska ämnen och material som behövs i samhället. Kemister bidrar även genom att analysera och mäta förekomsten av skadliga ämnen i vår miljö.

Som kemist kan du bland annat anställas som miljökonsult, materialspecialist, forensiker, produkt- och processutvecklare, patentombud, forskningsingenjör eller analytiker. Arbetsuppgifterna kan exempelvis handla om att utveckla nya elektronikkomponenter och bättre material eller att bidra till miljövänligare tillverkningsprocesser.

Läs mer om karriär och arbetsmarknad längst ner på den här sidan.

https://www.kemi.lu.se/utbildning/kandidatprogram/kemi

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4/Matematik D

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Lunds universitet
Lund

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights