Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap, Kemi

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Lund

Om utbildningen

Lockas du av utmaningarna inom både kemi och avancerade beräkningar? Masterprogrammet ger dig djupa kunskaper om hur du använder numeriska simuleringar och maskininlärning för att göra prognoser och analyser eller för att ersätta experiment. Du lär dig hur man genererar och lagrar stora datamängder och använder datavetenskap för att söka mönster, samband och trender i kemiska frågeställningar.

Avancerade beräkningar blir ett allt viktigare inslag i både forskning och näringsliv. På detta masterprogram lär du dig studera olika komplexa kemiska processer och hur beräkningsvetenskapen kan bidra till kunskapsutvecklingen i samhället. Några exempel på aktuella infallsvinklar är inom miljö- och klimatförändringar, klimatanpassning, naturvård och kemikalierisker, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Förutom kunskaper i beräkningsvetenskaplig teori lägger utbildningen stor vikt vid kunskap om de praktiska verktyg som används av yrkesverksamma inom området, och du tränar bland annat dina programmeringsfärdigheter.

Utbildningen förbereder dig för ett yrkesliv såväl inom akademin som i näringslivet. Masterprogrammet ger dig spetskunskap inom det beräkningsvetenskapliga området samtidigt som utbildningen har en tvärvetenskaplig karaktär. Du kommer att läsa flera kurser tillsammans med studenter från en annan inriktning än den du själv väljer, och det finns i det sammanhanget möjlighet att gemensamt genomföra projekt och examensarbete. Du läser också avancerade kurser inom kemi för att bygga vidare på dina ämneskunskaper från din kandidatexamen.

Du får även generella kunskaper och färdigheter av vikt för beräkningstunga yrken, exempelvis inom problemformulering, informationssökning, datahantering, men även vetenskapligt skrivande och presentationsteknik. Utbildningen har en stark forskningsanknytning. Du kommer att undervisas av internationellt välrenommerade forskare och få kontakt med många olika forskargrupper. Undervisningen är på engelska.

Programstruktur

Inledningsvis studerar du molekylära drivkrafter och kemisk bindning. Kursen inkluderar bland annat (bio)kemisk dataanalys med hjälp av pythonprogrammering, och det ingår även beräkningsrelevanta delar, såsom kvantmekanik, statistisk termodynamik, spektroskopi och intermolekylär växelverkan inklusive datorlab. Därefter läser du matematik för naturvetare 2. Under första delen av vårterminen rekommenderas fördjupningskurser i statistisk termodynamik och molekylsimulering samt molekylär kvantkemi. Sedan studerar du biostatistik samt beräkningsprogrammering med python.

Under det andra året läser du obligatoriska generella kurser i modellering i beräkningsvetenskap och reproducerbar dataanalys och statistisk inlärning, samt tillämpade kurser i modellering av kemiska system och bearbetning och analys av kemiska data[LBB1] . Den sista terminen genomför du ett examensarbete.

https://maths.lu.se/utbildning/masterprogram/masterprogram-i-tillaempad-beraekningsvetenskap/

Så ansöker du

Naturvetenskaplig kandidatexamen om minst 180 hp. Examen ska innehålla 90 hp naturvetenskapliga ämnen varav 15 hp matematik och 45 hp kemi inklusive 15 hp fysikalisk kemi. Engelska 6 / Engelska B. alternativt Naturvetenskaplig kandidatexamen om minst 180 hp. Examen ska innehålla 90 hp naturvetenskapliga ämnen varav 15 hp matematik och 75 hp fysik. Engelska 6 / Engelska B.

Examen & Intyg

Masterexamen
Lunds universitet
Lund

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights