Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap, Biologi

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Lund

Om utbildningen

Om du brinner för både biologi och avancerade beräkningar kan denna utbildning vara något för dig. Masterprogrammet ger dig djupa kunskaper om hur du använder numeriska simuleringar och maskininlärning för att göra prognoser och analyser eller för att ersätta experiment. Du lär dig hur man genererar och lagrar stora datamängder och använder datavetenskap för att söka mönster, samband och trender i biologiska frågeställningar.

Avancerade beräkningar blir ett allt viktigare inslag i både forskning och näringsliv. På detta masterprogram lär du dig studera olika komplexa biologiska processer och hur beräkningsvetenskapen kan bidra till kunskapsutvecklingen i samhället. Några exempel på aktuella infallsvinklar är inom biologisk mångfald, ekosystemtjänster, naturvård, kemikalierisker, miljö- och klimatförändringar, klimatanpassning. Förutom kunskaper i beräkningsvetenskaplig teori lägger utbildningen stor vikt vid kunskap om de praktiska verktyg som används av yrkesverksamma inom området, och du tränar bland annat dina programmeringsfärdigheter.

Utbildningen förbereder dig för ett yrkesliv såväl inom akademin som i näringslivet. Masterprogrammet ger dig spetskunskap inom det beräkningsvetenskapliga området samtidigt som utbildningen har en tvärvetenskaplig karaktär. Du kommer att läsa flera kurser tillsammans med studenter från en annan inriktning än den du själv väljer, och det finns i det sammanhanget möjlighet att gemensamt genomföra projekt och examensarbete. Du läser också avancerade kurser inom biologi för att bygga vidare på dina ämneskunskaper från din kandidatexamen.

Du får även generella kunskaper och färdigheter av vikt för beräkningstunga yrken, exempelvis inom problemformulering, informationssökning, datahantering, men även vetenskapligt skrivande och presentationsteknik. Utbildningen har en stark forskningsanknytning. Du kommer att undervisas av internationellt välrenommerade forskare och få kontakt med många olika forskargrupper. Undervisningen är på engelska.

Programstruktur

Inledningsvis läser du bioinformatik med fokus på hantering av biologiska data och programmering, följt av en grundläggande kurs i matematik som ger dig kunskap att genomföra projekt inom beräkningsvetenskap. Under första årets andra hälft har du även möjlighet att läsa valbara kurser i biologi alternativt ekosystemmodellering, kurser där beräkningsvetenskapliga färdigheter kan appliceras.
Under det andra året innefattar dina studier först modellering i beräkningsvetenskap samt reproducerbar dataanalys och statistisk inlärning. Därefter läser du kurser i modellering av biologiska system respektive bearbetning och analys av biologiska data. Under den sista terminen genomför du ett examensarbete.

Karriärmöjligheter

Efter examen finns det flera olika karriärvägar. Masterprogrammet ger dig en god bas för forskarutbildning inom flera naturvetenskapliga forskarutbildningsämnen, men programmet förbereder dig även för en yrkesbana inom industri och näringsliv. Du kan därmed också välja att arbeta utanför akademin och då hitta attraktiva jobb inom områden där det finns behov av att lösa naturvetenskapliga problem med hjälp av statistik, databehandling eller simuleringar, såväl inom industrin som i offentlig förvaltning och andra organisationer.

https://www.maths.lu.se/utbildning/masterprogram-i-tillaempad-beraekningsvetenskap/

Så ansöker du

Naturvetenskaplig kandidatexamen om minst 180 hp. Examen ska innehålla 90 hp naturvetenskapliga ämnen varav 15 hp matematik, 7.5 hp statistik, 60 hp biologi inkluderande cellbiologi och genetik samt fysiologi och/eller ekologi. Engelska 6 / Engelska B.

Examen & Intyg

Masterexamen
Lunds universitet
Lund

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights