Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i matematisk statistik

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Lund

Om utbildningen

Är du intresserad av att lära dig bygga modeller av verkligheten baserat på insamlade data? Vill du förstå hur slumpmässiga förlopp kan beskrivas matematiskt? En masterexamen i matematisk statistik är en efterfrågad kompetens som öppnar dörren till spännande arbetsuppgifter både i forskarvärld och näringsliv.

Utbildningen ger dig möjlighet att djupdyka i den fascinerande tillvaron av sannolikhet och slump. Som student får du en gedigen kompetens i sannolikhetslära, statistisk teori och metodik. Du lär dig en rad olika metoder för att kunna tillämpa den matematiska statistiken inom exempelvis biologi, medicin, miljö, klimat, riskhantering och ekonomi.

Det kan exempelvis handla om att analysera genetiska kopplingar till ärftliga sjukdomar eller hur ett långsamt förändrat klimat kan leda till extrema väderhändelser. Statistisk riskhantering kan även användas i modeller rörande bland annat konstruktioners säkerhet, slitage och utmattning. Du får även möjlighet att lära dig arbeta med finansiella tillämpningar i form av modeller för exempelvis prissättning, optimering av elhandel, riskhantering samt olika ekonomiska prognoser.

Masterprogrammet har en stark forskningsanknytning. Samtliga lärare på utbildningen är forskare, och andelen lärarledd tid är hög. Du övar både muntlig och skriftlig kommunikation samt får god erfarenhet av samarbete i grupp. Programmet har ett kursupplägg som präglas av stor valfrihet. Undervisningen är på engelska.

Programstruktur

Om du efter examen vill gå vidare till en forskarutbildning bör du välja kurser med hög grad av teoribildning, men om du är intresserad av en karriär i näringslivet väljer du lämpligen kurser som innehåller en stor bredd av statistiska modeller och metoder. Du läser minst 45 högskolepoäng matematisk statistik på avancerad nivå samt skriver ett examensarbete om 30 högskolepoäng. Resterande 45 högskolepoäng kan du välja att läsa som kurser i matematik och numerisk analys. Du kan också läsa kurser i andra ämnen, bland annat datalogi, eller om du siktar på en yrkesbana inriktad mot ett speciellt tillämpningsområde väljer du kurser inom det ämnet, exempelvis nationalekonomi, molekylärbiologi och bioinformatik.

Examensarbetet består av en självständig mindre forsknings- eller utvecklingsuppgift baserad på aktuell forskning. Den kan antingen anknyta till pågående projekt vid institutionen eller till problemställningar inom ämnesområdet vid företag eller andra institutioner inom eller utanför universitetet.

Karriärmöjligheter

Med en masterexamen i matematisk statistik har du stora möjligheter att forma en spännande framtida karriär. Programmet ger behörighet till forskarutbildning. Eftersom statistikexpertis är en bristvara finns det goda möjligheter att efter examen även fortsätta med en karriär utanför den akademiska miljön, bland annat som statistiker. Kvalificerade statistiska metoder och analyser behövs och efterfrågas exempelvis inom läkemedelsindustrin och bioteknikföretag, inom försäkringsbolag samt bank- och finanssektorn, för kvalitetsutveckling och logistik inom industrin samt av organisationer i offentliga sektorn. Enligt en rapport av SACO (Sveriges akademikers centralorganisation) kännetecknas arbetsmarknaden för matematiker/statistiker idag av liten konkurrens om jobben, och läget bedöms inte förändras på fem års sikt. Det gäller både nyexaminerade och erfarna.

https://www.maths.lu.se/utbildning/masterprogram-matematisk-statistik/

Så ansöker du

Kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande. Examen ska innehålla totalt 90 hp inom ämnena matematik, matematisk statistik, numerisk analys, vetenskapliga beräkningar och datavetenskap, varav minst 45 hp inom matematik där kurser i flervariabelanalys och linjär algebra ska ingå, minst 30 hp inom matematisk statistik och minst 15 hp inom numerisk analys, vetenskapliga beräkningar och/eller datavetenskap. Engelska 6/Engelska B.

Examen & Intyg

Masterexamen
Lunds universitet
Lund

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights