Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Kompletterande utbildning för läkare med examen utanför EU/EES och Schweiz

Längd
90 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
90 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Lund

Om utbildningen

Du som är läkare med examen från land utanför EU/EES inklusive Schweiz, och som ännu inte har svensk läkarlegitimation eller fått behörighet att göra allmäntjänstgöring är välkommen att söka till Kompletteringsutbildning för läkare (KUL) vid Lunds universitet.

Om programmet
Utbildningen består av sex kurser och undervisningen är till stor del samordnad med universitetets ordinarie läkarprogram, med stora inslag av verksamhetsintegrerat lärande (VIL) i nära samarbete med hälso- och sjukvården i södra sjukvårdsregionen.

Det huvudsakliga ämnesområdet är teoretisk och praktisk medicin. Dessutom ingår samhälls- och förvaltningskunskap, språklig fördjupning samt en kurs med särskilt fokus på opererande specialiteter, anestesi och intensivvård. Undervisning sker helt på svenska.

Programmet omfattar 90 hp och ges under tre terminer. Fem studenter antas per termin. 

Efter programmet
Utbildningen ger dig värdefulla kunskaper inför din framtida läkarkarriär inom svensk sjukvård. När du genomfört utbildningen med godkända resultat får du ett utbildningsbevis, som gör det möjligt för dig att söka till allmäntjänstgöring (AT) efter prövning av Socialstyrelsen.

Anmälan till höstterminen 2024
Du anmäler dig på Antagning.se från den 15 februari till den 15 mars 2024. Tänk på att prioritera dina sökalternativ.

Observera nya dokumentationskrav. Läs mer om dokumentationskraven på LU.se.

Senast den 2 april måste alla meriter som styrker behörighetskraven ha inkommit till Antagningsservice eller finnas uppladdade på Antagning.se, för att din ansökan ska vara komplett. Därtill måste du följa de landsspecifika kraven.

  • Examensbevis på din Läkarexamen (originaldokumentet ska skannas in, på originalspråk och översättning).
  • Official transcript / ämnesförteckning över din läkarexamen.
  • Socialstyrelsens beslut om utredning av din läkarexamen.
  • Handlingar som styrker kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, enligt behörighetskraven.

Följ ditt lands dokumentationskrav, se Universityadmissions.se.

Sista dag att styrka avgiftsfrihet (om du är skyldig att betala studieavgift) eller betala anmälningsavgift till UHR (om nödvändigt) är den 2 april 2024. 

Läs mer om anmälnings- och studieavgifter på Antagning.se 

Urval
Urvalet till denna utbildning genomförs i två steg (rangordning baserat på resultat från Socialstyrelsens kunskapsprov + intervju). Observera att du måste ha gjort den teoretiska delen av Socialstyrelsens kunskapsprov för att komma vidare i urvalet. Mer information om urvalet, datum med mera finns på lu.se.

Vem antas till programmet?
Den slutliga antagningen görs genom att räkna ihop resultatvärdet från kunskapsprovet med poängen från intervjuerna. De fem personerna med högst meritpoäng (resultat på prov+intervju) antas till programmet. I juni kommer ditt beslut med urvalsresultat publiceras på Mina sidor på Antagning.se.

Läs mer om behörighetskrav och urvalsprocessen (med datum) på LU.se, följ länken nedan.

https://www.medicin.lu.se/utbildning/utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva/kompletterande-utbildning-lakare-med-examen-utanfor-euees-och-schweiz

Så ansöker du

För antagning till programmet krävs läkarexamen från land utanför EU/EES-området inklusive Schweiz samt av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för läkare eller kompletterande utbildning. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget Godkänd/E.
Lunds universitet
Lund

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights