Visa studentum.se som: Mobil

Svara på vår undersökning och var med och tävla om ett presentkort värt 295 kronor på SF Anytime! 🎦🍿 Gör undersökningen här ➡️

Skötsel av Utemiljöer & Trädgård

Kunskapens Hus
Sammanfattning
Yrkesvux/Program (Komvux)
Dingle, Munkedal
40 veckor
Deltid
Studiemedelsberättigad
Skötsel av Utemiljöer & Trädgård

Skötsel av Utemiljöer & Trädgård

Gå en utbildning i Skötsel av utemiljöer och trädgård

Vill du arbeta med skötsel av gröna ytor, planteringar, anlägga trädgårdar och utemiljöer men saknar grundkunskaper inom området?

Utbildningen ger dig grunderna i hur man beskär träd, buskar och häckar samt hur man sköter olika former av grönytor, planteringar och andra områden inom utemiljö och trädgård.

Du lär dig även hur man sköter olika former av grönytor, planteringar och andra områden inom utemiljöer och trädgårdar.

Anläggningskursen berör bland annat anläggning av gröna och hårdgjorda ytor samt hur man väger av, mäter in och gör grundarbeten för dessa.

Växtkunskapen ger dig kunskaper om vanligt förekommande växter, var de växer, hur de sköts och förökas samt deras svenska och vetenskapliga namn.

I utbildningen ingår även ca 3 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande) som du genomför på en arbetsplats.

Din kommande arbetsplats kan till exempel vara parkförvaltningar, bostadsbolag, kyrkogårdar, eget företagande eller anläggningsföretag.

Utbildningstid: 2022-08-29-- 2023-06-02

Så ansöker du

Förkunskaper:
Godkända betyg i:
Grundskolans Svenska/Svenska som andraspråk,
Grundskolans Matematik

Till ansökan skall bifogas:
Kopia på betyg
Personligt brev

Ansökan:
Du ansöker via din hemkommun.

Kostnader/utrustning

Läromedel ca 2000 kr.
Du skall själv köpa skyddsskor och arbetskläder.

I utbildningen använder vi oss av en digital lärplattform, och du behöver därför ha tillgång till dator och internetuppkoppling.

Eftersom APL företagen kan finnas på orter utanför Munkedal måste du som söker vara beredd att pendla dit, på de arbetstider som din APL plats har. Eventuella kostnader för resor till företagen betalar du själv.

Kunskapens Hus

Studera på Kunskapens Hus - Dingle

Kunskapens Hus ligger i Dingle och erbjuder ett flertal olika utbildningar och utbildningsformer. Yrkesutbildningar för vuxna Yrkesutbildningar för gymnasiet Utbildning i Svenska för invandrare (SFI) Gymnasiesärskola Grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning Särskild utbildning för vuxna (Särvux) Gymnasieskolans introduktionsprogram En utökad skolbarnomsorg...


Läs mer om Kunskapens Hus och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Kunskapens Hus

Kustvägen 12
455 51 Dingle