Yrkesvux/Program (Komvux)

Skötsel av Utemiljöer & Trädgård

Kunskapens Hus, i Dingle (+1 orter)
Längd
40 veckor
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Längd
40 veckor
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Vill du veta mer?

Skötsel av Utemiljöer & Trädgård

Skötsel av Utemiljöer & Trädgård

Gå en utbildning i Skötsel av utemiljöer och trädgård

Vill du arbeta med skötsel av gröna ytor, planteringar, anlägga trädgårdar och utemiljöer men saknar grundkunskaper inom området?

Utbildningen ger dig grunderna i hur man beskär träd, buskar och häckar samt hur man sköter olika former av grönytor, planteringar och andra områden inom utemiljö och trädgård.

Anläggningskursen berör bland annat anläggning av gröna och hårdgjorda ytor samt hur man väger av, mäter in och gör grundarbeten för dessa.

Växtkunskapen ger dig kunskaper om vanligt förekommande växter, var de växer, hur de sköts och förökas samt deras svenska och vetenskapliga namn.

I utbildningen ingår även ca 3 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande) som du genomför på en arbetsplats.

Din kommande arbetsplats kan till exempel vara parkförvaltningar, bostadsbolag, kyrkogårdar, eget företagande eller anläggningsföretag.

Utbildningstid: 2023-08-28-- 2024-05-31

Kursinnehåll

  • Trädgårdsanläggning 1                
  • Växtkunskap 1            
  • Skötsel av utemiljöer               
  • Trädgårdsmaskiner             
  • Skötsel av utemiljöer             
  • Beskärning och trädvård                  

Summa: 

                                               

        

100p
100p
100p
100p
100p


500p

Så ansöker du

Förkunskaper:
Godkända betyg i:
Grundskolans Svenska/Svenska som andraspråk,

Till ansökan skall bifogas:
Kopia på betyg
Personligt brev

Ansökan:
Du ansöker via din hemkommun.

Kostnader/utrustning

Läromedel ca 2000 kr.
Du skall själv köpa skyddsskor och arbetskläder.

I utbildningen använder vi oss av en digital lärplattform, och du behöver därför ha tillgång till dator och internetuppkoppling.

Eftersom APL företagen kan finnas på orter utanför Munkedal måste du som söker vara beredd att pendla dit, på de arbetstider som din APL plats har. Eventuella kostnader för resor till företagen betalar du själv.

Kunskapens Hus
Kustvägen 12
455 51 Dingle

Studera på Kunskapens Hus - Dingle

Kunskapens Hus ligger i Dingle och erbjuder ett flertal olika utbildningar och utbildningsformer. Yrkesutbildningar för vuxna Yrkesutbildningar för gymnasiet Utbildning i Svenska för invandrare (SFI) Gymnasiesärskola Grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning Särskild utbildning för vuxna (Särvux) Gymnasieskolans introduktionsprogram En utökad skolbarnomsorg...

Läs mer om Kunskapens Hus och visa alla utbildningar.

Highlights