Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård

Karolinska institutet, i Stockholm
Längd
60 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2025 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
60 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2025 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Vår 2025

  • Klassrum
  • Stockholm

Om utbildningen

Som operationssjuksköterska arbetar du självständigt inom en högteknologisk operationsverksamhet. I arbetet ingår att samordna och leda arbetet i operationsrummet, arbeta preventivt och hälsomedvetet samt bedriva omvårdnad som tillgodoser patientens välbefinnande och säkerhet under det kirurgiska ingreppet eller interventionen. Detta innebär ansvar för aseptik, sterilitet, och instrumentering under den intraoperativa fasen/ kirurgiska proceduren/fasen. Inom operationssjuksköterskans kompetensområde ingår även undervisning, handledning samt verksamhetsutveckling.

Studietakten är 100 procent. Studierna bedrivs mestadels via en digital lärplattform. Detta kräver grundläggande datorkunskap, tillgång till dator samt goda kunskaper i engelska. Det ingår cirka 2-6 obligatoriska träffar per 7,5 högskolepoäng. Dessa träffar är förlagda till Stockholm, i huvudsak Södersjukhuset. Verksamhetsförlagd utbildning (praktik) inom Region Stockholm ingår i utbildningen.

Så ansöker du

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete), eller kandidatexamen i omvårdnad (varav/samt 15 hp examensarbete). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen
Karolinska institutet
171 77 Stockholm

Karolinska Institutet - ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet är Sveriges enda universitet med renodlad medicinsk inriktning och är ett av världens ledande universitet på området. Som student på KI befinner du dig i en spännande och inspirerande miljö, nära forskningsfronten inom medicin och hälsa.Karolinska Institutet har...

Läs mer om Karolinska institutet och visa alla utbildningar.

Highlights