Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård

Längd
60 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Längd
60 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård

Är du intresserad av människor som plötsligt insjuknat eller blivit skadade och trivs med att arbeta i en komplex akutmottagningsverksamhet med möjligheter till ständig utveckling? Som specialistsjuksköterska inom akutsjukvård möter du patienter och närstående i en mängd olika situationer och arbetet är utmanande, ofta i högt tempo. En specialistsjuksköterska inom akutsjukvård har en central roll i genomförandet av avancerade bedömningar av patienters tillstånd samt ställningstagande till vilken vård och omvårdnad patienten ska få. I ditt yrke leder och organiserar du vårdarbetet där du löser många olika typer av problem, då arbetssituationen är omväxlande. Under utbildningen tillägnar du dig fördjupade kunskaper för arbete inom specialområdet akutsjukvård. Områ¬det innefattar ett vårdarbete som kräver att du har både vårdvetenskaplig och medicinsk kunskap, samt organisations- och problemlösningsförmåga för att kunna planera och organisera akutsjukvård både i fredstid, vid höjd beredskap och krig. Undervisningen bygger på olika frågeställningar eller patientsituationer som du arbetar med och seminarier där olika teman avhandlas. Du inhämtar självständigt den teoretiska kunskapen, genom så kallat flipped classroom. I dina studier omsätter du teorin praktiskt främst genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Efter utbildningen kommer du att ha övat upp din förmåga att strukturerat bedöma de flesta patientgrupper och vidta lämpliga åtgärder beroende på situation. Verksamhetsförlagd utbildningUnder utbildningen är det sammanlagt nio veckors VFU vid två olika akutmottagningar. Under höstterminen sker VFU under tre veckor på en akutmottagning och sex veckor under vårterminen på en annan akutmottagning. Högskolan i Borås har genom avtal VFU-platser inom hela Västra Götalandsregionen. Du kan själv ordna med VFU utanför Västra Götalandsregionen om det finns möjlighet. Dock kan inte Högskolan i Borås garantera VFU på annan ort än vad som regleras i avtal. ArbetsmarknadEn specialistsjuksköterska inom akutsjukvård har en unik spetskompetens för olika befattningar inom akutsjukvård. Utbildning¬en skapar också möjlighet till andra karriärvägar inom både civil och militär akutsjukvård samt arbete i internationella uppdrag. Du kan också gå vidare till master- och forskarstudier.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Distans
  • Distans

Ansökan och behörighet

Sjuksköterskeexamen om 180hp. Självständigt arbete (examensarbete) inom vårdvetenskap (G2E/C-nivå) 15hp. Giltig sjuksköterskelegitimation utfärdad av Socialstyrelsen.

Examen, diplom m.m.

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

Högskolan i Borås

Högskolan i Borås ambition är att bli det tredje universitetet i Västsverige. Vi satsar på att vara ett komplett lärosäte som sätter studentens lärande i centrum. Högskolan har cirka 12 400 studenter och drygt 700 anställda. I samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans.

Till Högskolan i Borås hör de såväl nationellt som internationellt starka varumärkena Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan. De båda driver verksamhet inom utbildning och forskning inom sina respektive områden.

Högskolan i Borås driver flera spännande forskningsprojekt och har i dag rätt att examinera forskare inom fyra områden: Biblioteks- och informationsvetenskap, Resursåtervinning, Textil och mode (generell) och Textil och mode (konstnärlig).

Mitt i stan, i ena änden av Allégatan hittar du högskolans samlade campus med lektionssalar, restauranger, café och bibliotek. Det är nära till det mesta och knappt 10 minuters promenad till Resecentrum och Centralstationen. Vi har även högskoleutbildningar på Campus Varberg.

Visa alla utbildningar med Högskolan i Borås
Högskolan i Borås
Allégatan 1
501 90 BORÅS

Högskolan i Borås ambition är att bli det tredje universitetet i Västsverige. Vi satsar på att vara ett komplett lärosäte som sätter studentens lärande i centrum. Högskolan har cirka 12 400 studenter och drygt 700 anställda. I samverkan med näringsliv...

Läs mer om Högskolan i Borås och visa alla utbildningar.

Highlights