Visa studentum.se som: Mobil

Magisterprogram: Demokrati, medborgarskap och förändring

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
60 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start


Distans
Höst 2021

Distans
Höst 2021

Magisterprogram: Demokrati, medborgarskap och förändring

Den första terminen består av fyra kurser á 7,5 hp som alla utgår ifrån teman som är kopplade till begreppen stat, nation, medborgarskap, demokrati och politisk kultur. Den historiska utvecklingen som omgärdar dessa begrepp vilket även inkluderar nutida utmaningar är ett gemensamt tema i dessa fyra kurser. Den andra terminen består av en kurs på 15 hp i metoder inom samhällsvetenskap, med ett särskilt fokus på statsvetenskap och därefter en 15 hp magisteruppsats i statsvetenskap.

Så ansöker du

Kandidatexamen med 180 hp, varav minst 90 hp i statsvetenskap, sociologi, internationella relationer, mänskliga rättigheter eller freds- och konfliktkunskap inklusive minst 7,5 hp i vetenskaplig metod inom området samhällsvetenskap. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper samt godkänt Statement of purpose

Examen & Intyg

Magisterexamen

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna

Är en högskola som är ledande inom nätbaserat lärande rätt för dig? Du skulle ju flytta och läsa på campus?Högskolan Dalarnas utveckling av verktyg och pedagogik på nätet hjälper alla studenter. Inspelade föreläsningar när du inte kan vara med, streamade...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Högskolan Dalarna

791 88 Falun

Tel: 023-77 80 00
Fax 023-77 80 80