Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Psykoterapeutprogrammet, Individualpsykoterapi med inriktning mot KBT

Göteborgs universitet, i Göteborg
Längd
90 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
90 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Göteborg

Om utbildningen

Om utbildningen

KBT-inriktningen utgör en bred utbildning där olika teoretiska perspektiv inom KBT-paraplyet fördjupas och integreras. Du tränas i att självständigt och praktiskt tillämpa KBT vid olika psykiatriska tillstånd. Du läser kurser i teori och metod KBT men också andra kurser inom ämnet psykologi som rör psykoterapi och evidens, vetenskaplig metod, psykopatologi, diagnostik och professionsetik och juridik. Teori- och metodkurserna i KBT på programmet fördjupar psykoterapeutiska kunskaper och färdigheter utifrån psykologisk och psykoterapeutisk teoribildning, forskning och klinisk erfarenhet. Tyngdpunkten ligger på individualterapi för vuxna men orientering ges rörande KBT för exempelvis par, barn och ungdomar. Parallellt med teori- och metodkurser sker handledning på eget kliniskt klientarbete. I ditt kliniska klientarbete arbetar du med individualpsykoterapi för vuxna och/eller äldre barn/ungdomar.

Efter studierna

Utbildningen leder fram till psykoterapeutexamen. Legitimation erhålls efter ansökan hos Socialstyrelsen. Som legitimerad psykoterapeut arbetar du självständigt och samarbetar ofta med andra yrkesgrupper inom vården. Psykoterapeuter kan vara anställda inom regionerna men många är också privatpraktiserande. Det är vanligt att privatpraktiserande psykoterapeuter har vårdavtal med exempelvis försäkringsbolag.
I dagsläget efterfrågas KBT-utbildade psykoterapeuter i stora delar av landet och arbetsmarknaden kan anses vara god.

Undervisningen

På programmet möter du aktiva undervisningsformer. Föreläsningar varvas med seminarier, kliniska verkstäder och handledning. Litteraturen utgörs av böcker på engelska och svenska och vetenskapliga artiklar.

Kurserna på programmet leds av lärare med vetenskaplig och klinisk kompetens. Du kommer att möta kliniskt verksamma psykoterapeuter och forskare i samband med föreläsningar och handledning i kliniskt klientarbete. Under hela utbildningen har du också kontakt med arbetslivet då du parallellt med studierna arbetar minst 50% med kliniskt klientarbete. Klientarbetet under termin två till sex bedriver du på den egna arbetsplatsen och handledning på klientarbetet sker på Psykologiska Institutionen med utbildade och legitimerade psykoterapeuter och handledare.

En del kurser läser du tillsammans med studenter från PDT- och Familjeinriktningen.

Teori- och metodkurser i KBT behöver läsas parallellt med handledningen i kliniskt klientarbete.

Utbildningen är företrädesvis förlagd till torsdagar och fredagar ojämna veckor.

Så ansöker du

Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser). Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri. Socionomexamen Annan motsvarande examen För inriktningarna Familje- och systemorienterad psykoterapi och Individualpsykoterapi med inriktning mot kognitiv beteendeterapi ska egen individualterapi omfattande minst 40 tim eller 100 timmar i grupp hos legitimerad psykoterapeut ha genomförts. För inriktningen Individualpsykoterapi med inriktning mot psykodynamisk terapi ska egen individualterapi omfattande minst 75 timmar eller 150 timmar i grupp hos legitimerad psykoterapeut ha genomförts. För samtliga ovanstående krävs dessutom grundläggande psykoterapiutbildning.

Examen & Intyg

Psykoterapeutexamen
Göteborgs universitet
Vasagatan 33
41137 Göteborg

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...

Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Highlights