Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Psykoterapeutprogrammet, Familje- och systemorienterad psykoterapi

Göteborgs universitet, i Göteborg
Längd
90 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-03-14
Utbildningsform
Klassrum
Längd
90 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-03-14
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Göteborg
  • Sista ansökan: 2024-03-14

Om utbildningen

Om utbildningen

Familje-och systemorienterad psykoterapi är ett paraplybegrepp som omfattar terapiinriktningar med ett systemiskt, systemorienterad eller familjeterapeutiskt perspektiv. Som student får du en bred teoretisk bakgrund, men även möjlighet att fördjupa dig i den riktning inom fältet som du särskilt intresserar dig för.

Du läser kurser i psykoterapeutisk teori och metod men också andra kurser som rör psykoterapi och evidens, vetenskaplig metod, psykopatologi, diagnostik och professionsetik och juridik. Kurserna i psykoterapeutisk teori och metod fördjupar kunskaper och färdigheter utifrån psykoterapeutisk teoribildning, forskning och klinisk erfarenhet. Parallellt med teori- och metodkurser sker handledning på eget kliniskt klientarbete. Du får träna på att arbeta både med olika konstellationer i rummet: individer, par och familjer eller andra system och att arbeta med kortare och längre terapier. 

Efter studierna

Utbildningen leder fram till psykoterapeutexamen. Legitimation erhålls efter ansökan hos Socialstyrelsen. Som legitimerad psykoterapeut arbetar du självständigt och samarbetar ofta med andra yrkesgrupper inom vården. Psykoterapeuter kan vara anställda inom regionerna men många är också privatpraktiserande. Det är vanligt att privatpraktiserande psykoterapeuter har vårdavtal med exempelvis försäkringsbolag. 
I dagsläget efterfrågas utbildade psykoterapeuter i stora delar av landet och arbetsmarknaden kan anses vara god.

Undervisningen

På programmet möter du aktiva undervisningsformer. Föreläsningar varvas med seminarier, workshop och handledning. Litteraturen utgörs av böcker på engelska och svenska och vetenskapliga artiklar.

Kurserna på programmet leds av lärare med vetenskaplig och klinisk kompetens. Du kommer att möta kliniskt verksamma psykoterapeuter och forskare i samband med föreläsningar och handledning i kliniskt klientarbete. Under hela utbildningen har du också kontakt med arbetslivet då du parallellt med studierna arbetar med kliniskt klientarbete. Klientarbetet under termin två till sex bedriver du på den egna arbetsplatsen och handledning på klientarbetet sker på Institutionen för socialt arbete  med utbildade och legitimerade psykoterapeuter och handledare. 
En del kurser läser du tillsammans med studenter från PDT- och KBT- inriktningarna.

Kurserna i psykoterapeutisk teori och metod läses parallellt med handledningen i kliniskt klientarbete. 

Utbildningen är företrädesvis förlagd till torsdagar och fredagar ojämna veckor.  

 

Så ansöker du

Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser). Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri. Socionomexamen Annan motsvarande examen   För inriktningarna Familje- och systemorienterad psykoterapi och Individualpsykoterapi med inriktning mot kognitiv beteendeterapi ska egen individualterapi omfattande minst 40 tim eller 100 timmar i grupp hos legitimerad psykoterapeut ha genomförts. För inriktningen Individualpsykoterapi med inriktning mot psykodynamisk terapi ska egen individualterapi omfattande minst 75 timmar eller 150 timmar i grupp hos legitimerad psykoterapeut ha genomförts. För samtliga ovanstående krävs dessutom grundläggande psykoterapiutbildning.

Examen & Intyg

Psykoterapeutexamen
Göteborgs universitet
Vasagatan 33
41137 Göteborg

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...

Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Highlights