Visa studentum.se som: Mobil

Naturvetenskapligt basår

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Göteborg
60 hp
Startdatum: Höst 2019 - Göteborg
Antagningshistorik

Videoreportage

Naturvetenskapligt basår

Vill du läsa naturvetenskap på universitetet men saknar behörighet? Då kan Naturvetenskapligt basår vara rätt för dig!

Basåret är framtaget för att ge de kunskaper och den behörighet inom ämnesområdena matematik, fysik, kemi och biologi som krävs för att påbörja en universitetsutbildning inom naturvetenskap eller matematik. Det är en så kallad förutbildning vilket bland annat innebär att du inte kan räkna in högskolepoängen från basårets kurser i en universitetsexamen.

Innehåll

Naturvetenskapligt basår omfattar ett års heltidsstudier och består av fyra kurser:

 • NBAM00 Matematik (ger behörighet Matematik 4)
 • NBAF00 Fysik (ger behörighet Fysik 2)
 • NBAK00 Kemi (ger behörighet Kemi 2)
 • NBAB00 Biologi (ger behörighet Biologi 2)

Varje kurs omfattar 15 högskolepoäng och går att söka separat som fristående kurs ifall du inte behöver komplettera alla ämnen. Under höstterminen läser du matematik och fysik parallellt, medan du under vårterminen först läser kemi och därefter biologi. Nedan ges en kort beskrivning av innehållet i respektive kurs.

NBAM00 Matematik 15 hp
Kursen är uppdelad i två delkurser. Del 1 inleds med repetition och träning av algebraisk räkning. Vidare behandlas mängder och logik, ekvationer och ekvationssystem, grundläggande begrepp inom plan geometri, trigonometri och triangelsolvering, geometriska vektorer, polynom, polynomdivision, faktorsatsen, olikheter, absolutbelopp, analytisk geometri för linjer och cirklar, funktionsbegreppet, exponential- och logaritmfunktioner, trigonometriska funktioner samt komplexa tal. I Del 2 behandlas gränsvärden, derivata och deriveringsregler, elementära funktioners derivator, tangenter och normaler till kurvor, maximi- och minimiproblem, kurvkonstruktioner, primitiva funktioner, integraler och areaberäkning, och lite om differentialekvationer.

NBAF00 Fysik 15 hp
Kursen består av delkurserna Mekanik 4,5 hp, Ellära 4,5 hp, Modern fysik och vågrörelselära 4,5 hp och Fysik laboration 1,5 hp. Kursen ger en orientering om fysikaliska storheter, enheter och måttsystem, experimentplanering och experimentell mätmetodik. Den ger kunskaper om partiklars och kroppars mekanik, vågrörelselära, elektricitetslära, kretslära, elektronik, optik, och modern fysik. Tonvikten av de förvärvade kunskaperna skall ligga på den klassiska och experimentella fysiken.

NBAK00 Kemi 15 hp
Kursen består av två delkurser. Kurs A behandlar allmänna begrepp och lagar inom kemin. Kolföreningarnas oändliga variationsmöjligheter tas upp. Det ingår även ett avsnitt om energin som är drivkraften bakom allt. Kemi B behandlar biokemi, från biomolekyler via ämnesomsättningen till nukleinsyror som är arvets molekyler, kemi i ett miljöperspektiv samt grundämnenas egenskaper. Några korta avsnitt om reaktionskinetik och kemisk jämvikt ingår.

NBAB00 Biologi 15 hp
Kursen avser att ge ökad förståelse för biologiska skeenden och förutsättningar. I delmomentet cellbiologi sker en presentation av cellkonceptet - celler kontra virus och kemiska lösningar och bakterie- kontra växt- och djurceller. Huvudgrupperna inom växt- och djurvärlden genomgås samt deras fysiologiska och genetiska förhållanden. Kursen avslutas med att ge de allmänna dragen i naturens uppbyggnad och funktion.

Fortsatta studier

Efter att du läst Naturvetenskapligt basår, med godkänt resultat, är du behörig att läsa vidare vid naturvetenskapliga och tekniska utbildningar och du är garanterad en studieplats vid något av följande program vid Göteborgs universitet:

 • Biologi, kandidatprogram
 • Biomedicinska analytikerprogrammet
 • Datavetenskapligt program
 • Fysik, kandidatprogram
 • Geovetenskap, kandidatprogram
 • Kemi, kandidatprogram
 • Marin vetenskap, kandidatprogram
 • Matematikprogrammet
 • Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram
 • Molekylärbiologi, kandidatprogram
 • Receptarieprogrammet/Farmaci
 • Sjukhusfysikerprogrammet

Alla programmen är treåriga, förutom Sjukhusfysikerprogrammet som är femårigt.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Matematik C. Eller: Matematik 3b / 3c

Göteborgs universitet - Naturvetenskapliga fakulteten

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000
www.utbildning.gu.se


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.