Hjälp oss att hjälpa dig! Delta i vår undersökning om utbildningsvalet och var med och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Konstnärligt masterprogram i Litterär gestaltning

Göteborgs universitet, i Göteborg
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-14
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-14
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Göteborg
  • Sista ansökan: 2024-04-14

Om utbildningen

Masterprogrammet i litterär gestaltning är en tvåårig författarutbildning som vänder sig till dig som skriver skönlitteratur på svenska, norska (bokmål eller nynorska) eller danska. Under utbildningen skrivs, diskuteras och utvecklas skandinavisk litteratur genom litteraturseminarier, textsamtal, handledning samt möten med litterära aktörer.

Utbildningen är på heltid, och den grupp som antas följer varandra och varandras författarskap nära under de två åren. Gruppen möts i intensiva tvåveckorsträffar sex till sju gånger per läsår. Till dessa träffar bidrar de 12 deltagarna kontinuerligt med eget nyskrivet skönlitterärt material. Mellan träffarna arbetar var och en på egen hand med sitt skrivande och läsande. Alla som deltar i utbildningen förutsätts ha vana vid att arbeta självständigt med egna skönlitterära projekt, därför ges i regel inga traditionella skrivuppgifter. Det egna skönlitterära arbetet är centralt i utbildningen. 
Under varje tvåveckorsträff upptas ungefär halva tiden av textsamtal i halvgrupp kring deltagarnas egna nyskrivna texter. Textsamtalstexterna har skickats in i förväg, och var och en studenter och lärare har noga läst in sig inför samtalen. Läsandet av och de gemensamma muntliga samtalen om andra studenters pågående skönlitterära arbeten utgör en viktig del av utbildningen.  
Den andra delen av den schemalagda tiden består av seminarier och föredrag som leds av utbildningens lärare, någon i studentgruppen eller inbjudna gäster. Kurslitteraturen består framför allt av skandinavisk skönlitteratur, men även teoretisk och essäistisk litteratur förekommer, liksom en del texter på engelska. Under utbildningens andra år knyts flera av seminarierna till ett utomskandinaviskt språk- eller kulturområde.
Textsamtalen och seminarierna kring annan litteratur bygger upp kontinuerliga samtal under två år, samtal som fördjupas och förändras av de texter som skrivs och de texter som läses och diskuteras. Litteraturlistorna utökas därför efter hand för att passa de litterära och konstnärliga frågor som uppstår under arbetets gång. Utbildningen är i hög grad också en utbildning för läsandet, och för samtalet om skönlitterär text.
Det egna skönlitterära arbetet står i centrum för utbildningen, men lika viktigt är det gemensamma arbetet på plats i Göteborg. Var och en av de 12 kursdeltagarna tilldelas en till utbildningen knuten handledare, som vid sidan av den schemalagda tiden följer studentens litterära utveckling.
Även orientering om och seminarier kring konstnärlig forskning ingår i utbildningen, liksom ett självständigt examinerande masterarbete om 30 högskolepoäng. Eftersom utbildningen ges vid HDK-Valand som även bedriver utbildning och forskning inom design, film, fotografi, fri konst och konsthantverk kan också inslag tillsammans med de andra konstutbildningarna förekomma. 
 

Examen
Efter avslutad utbildning kan du ta ut en konstnärlig masterexamen i Litterär gestaltning.
 

Lärare, gäster och handledare
Utbildningens lärare är verksamma, skandinaviska författare. Dessutom gästas utbildningen regelbundet av andra författare och av personer från andra kunskapsområden. Till utbildningen är också ett antal handledare knutna.
Läge och lokaler. Masterprogrammet i litterär gestaltning är en del av institutionen HDK-Valand vid Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet. Institutionen ligger mitt i Göteborg, en kvarts promenad från Centralstationen och ett kort stenkast från huvudgatan Kungsportsavenyn. Läget gör det nära till teatrar, biografer, museer, bibliotek, vandrarhem, restauranger etc. I institutionens lokaler finns vid sidan av seminarierum och föreläsningssalar också ett par gallerier, verkstäder och biograf.

Så ansöker du

Kandidatexamen inom det litterära området om minst 180 högskolepoäng eller andra kvalifikationer som kan bedömas likvärdiga.

Examen & Intyg

Konstnärlig masterexamen
Göteborgs universitet
Vasagatan 33
41137 Göteborg

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...

Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Highlights