Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram, systematisk teologi

Enskilda Högskolan Stockholm
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
120 hp
Heltid
Antagningshistorik

Masterprogram, systematisk teologi

Masterprogrammet syftar till att ge kunskaper och färdigheter inom systematisk teologi. En masterexamen på programmet förbereder för forskarutbildning i systematisk teologi. Utbildningen ger kunskaper som kan användas av olika yrkesgrupper där kännedom om religion och livsåskådningsfrågor är av vikt till exempel inom religiösa organisationer, media och utbildning. Det kan även vara yrkesförberedande eller vidareutbildning för pastorer, präster och lärare.Programmet på avancerad nivå bygger väsentligen på de kunskaper som studenterna får i programmet på grundnivå vid högskolan eller motsvarande kunskaper från annat lärosäte.Utbildningen på masternivå ger studenterna i förhållande till utbildning på grundnivå:- väsentligt fördjupade kunskaper, färdigheter och förmågor - väsentligt ökad förmåga att självständigt, kritiskt och systematiskt integrera och använda kunskaper- väsentligt ökad förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer - väsentligt utvecklade förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet och kreativitet eller forsknings- och utvecklingsarbete- förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt bidra till kunskapsutvecklingen - förmåga att nationellt och internationellt presentera och diskutera sin forskning

Så ansöker du

Godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 högskolepoäng, där minst 150 högskolepoäng utgörs av religionsvetenskap/teologi inklusive ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Minst 15 högskolepoäng i systematisk teologi, eller motsvarande religionsvetenskapligt huvudområde/ämne, på fördjupningsnivå ska ingå. Student med andra relevanta ämnen eller motsvarande utländsk examen kan antas efter särskild prövning.

Examen & Intyg

Masterexamen

Enskilda Högskolan Stockholm

Välkommen till Enskilda Högskolan Stockholm!

Vid EHS bedrivs utbildning i mänskliga rättigheter och religionsvetenskap/teologi. EHS blev pionjär genom att 1997 vara den första högskolan i landet att erbjuda ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram i mänskliga rättigheter. Högskolan har kandidat- magister- och masterexamen i mänskliga rättigheter, samt kandidat-,...


Läs mer om Enskilda Högskolan Stockholm och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Enskilda Högskolan Stockholm

Åkeshovsvägen 29
168 39 Bromma

Tel: 08-564 357 00


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,7)
Baseras på 4 recensioner.
Se alla skolans recensioner