Visa studentum.se som: Mobil

Magisterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap

Enskilda Högskolan Stockholm
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
60 hp
Heltid
Antagningshistorik

Magisterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap

Programmet ges på avancerad nivå och syftar till att ge kunskaper och färdigheter inom praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap. En magisterexamen på programmet förbereder för forskarutbildning i praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap. Utbildningen ger kunskaper som kan användas av olika yrkesgrupper där kännedom om trossamfundens självförståelse och praktiker, trosmedling, ledarskap, existentiella hälsa och själavårdsfrågor är av vikt till exempel inom socialt arbete, religiösa organisationer, media och utbildning. Det kan även vara yrkes-förberedande eller vidareutbildning för pastorer, präster och lärare.Programmet på avancerad nivå bygger väsentligen på de kunskaper som studenterna får i programmet på grundnivå vid högskolan eller motsvarande kunskaper från annat lärosäte. Utbildningen på magisternivå ger studenterna i förhållande till utbildning på grundnivå:-fördjupade kunskaper, färdigheter och förmågor -ytterligare förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper -utvecklad förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer -utvecklade förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller forsknings- och utvecklingsarbete.

Så ansöker du

Godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 högskolepoäng, där minst 150 högskolepoäng utgörs av religionsvetenskap/teologi inklusive ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Minst 15 högskolepoäng i praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, eller motsvarande religionsvetenskapligt huvudområde/ämne, på fördjupningsnivå ska ingå. Student med andra relevanta ämnen eller motsvarande utländsk examen kan antas efter särskild prövning.

Examen & Intyg

Magisterexamen

Enskilda Högskolan Stockholm

Välkommen till Enskilda Högskolan Stockholm!

Vid EHS bedrivs utbildning i mänskliga rättigheter och religionsvetenskap/teologi. EHS blev pionjär genom att 1997 vara den första högskolan i landet att erbjuda ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram i mänskliga rättigheter. Högskolan har kandidat- magister- och masterexamen i mänskliga rättigheter, samt kandidat-,...


Läs mer om Enskilda Högskolan Stockholm och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Enskilda Högskolan Stockholm

Åkeshovsvägen 29
168 39 Bromma

Tel: 08-564 357 00


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,7)
Baseras på 4 recensioner.
Se alla skolans recensioner