Vuxenutbildning/Komvux efter GY11

Att plugga på Komvux efter gymnasiereformen GY11 har inneburit förändringar. Men vilka då? Och på vilket sätt? Det går vi igenom här!

Under 2011 infördes gymnasiereformen GY11. Denna reform har inneburit stora förändringar för den svenska gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen (Komvux). Syftet med reformen GY11 var att skärpa kraven och samtidigt höja kvaliteten på gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Betygssystemet efter GY 2011

I samband med GY11 infördes nya namn på gymnasiekurserna samt ett nytt betygssystem. Numera består betygsskalan av A, B, C, D, E och F istället för av MVG, VG, G och IG. Betyget A motsvarar MVG, C motsvarar VG, E motsvarar G och F motsvarar IG. Betyget B ligger mittemellan VG och MVG medan D ligger mittemellan G och VG.


När du söker till högskola och universitet omvandlas betygen till ett siffervärde. Det är detta värde som du konkurrerar med i urvalet om platserna. Till ditt betygssnitt kan du lägga till eventuella meritpoäng.

 • Så här omvandlas de nuvarande betygen: A = 20, B = 17,5, C = 15, D = 12,5, E = 10 och F = 0. 
 • Så här omvandlas de äldre betygen: MVG = 20, VG = 15, G = 10 och IG = 0. 

Betyg (Betygssnitt)

A  (20 p) 

B  (17,5 p)  

C  (15 p)    

D  (12,5 p)     

E  (10 p)    

F  (0 p)

-

Kriterier

Uppfyller kriterierna för A

Uppfyller kriterierna för C och till övervägande del för A

Uppfyller kriterierna för C

Uppfyller kriterierna för E och till övervägande del för C

Uppfyller kriterierna för E

Uppfyller inte kriterierna för E

Betygsunderlag saknas

Få hjälp att räkna ut ditt snittbetyg här!


Kursnamn efter GY11

Efter GY11 bytte kurserna namn och i vissa fall även ändrats när det kommer till antal poäng.
» Här hittar du en lista över gamla och nuvarande kursnamn!

 

De olika spåren inom matematik, naturkunskap och fysik

Matematik

Matematikämnet är indelat i 100-poängskurser på fem nivåer. De tre inledande nivåerna har parallella ”spår” för olika typer av program inom gymnasieskolan.

Matematik, GY11

 • SPÅR A: För yrkesprogram
 • SPÅR B: För ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet
 • SPÅR C: För naturvetenskapsprogrammet och tekniska programmet


Naturvetenskap

Naturkunskap, GY11


Fysik

Fysik, GY11


Behörighet till högre studier efter GY11

Från och med GY 11 gäller nya regler kring slutbetyg från gymnasiet och komvux/vuxenutbildningen. Slutbetyg från gymnasiet kommer att fasas ut och ersätts av gymnasieexamen där det i examensbeviset framgår om det avser en yrkesexamen eller högskoleförberedande examen.

 • De högskoleförberedande programmen ger grundläggande behörighet för högre studier. Dessa program innehåller 2 500 poäng, varav minst 2 250 poäng måste ha betyget E eller högre för att grundläggande behörighet ska uppnås.
 • Yrkesprogrammen ger inte grundläggande behörighet till högre studier. Samtliga program är dock skyldiga att erbjuda eleverna att välja till de kurser som behövs för att uppnå behörighet.

Det som tidigare hette "kärnämnen" heter nu "gymnasiegemensamma ämnen". Det är ämnen som ingår i alla landets gymnasieprogram men i olika stor utsträckning beroende på vilket program du väljer att gå. De gymnasiegemensamma ämnena är:

 • Svenska/svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Idrott & hälsa
 • Historia
 • Samhällskunskap
 • Religionskunskap
 • Naturkunskap

Skaffa grundläggande behörighet på Komvux efter GY11

Du som valt ett yrkesprogram, utan att lägga till de kurser som ger behörighet, kan komplettera på Komvux senare. Tidigare hamnade alla som kompletterat på Komvux i en särskild urvalsgrupp vid antagning till universitet/högskola. Denna regel gäller inte längre för de som läst ett yrkesprogram på gymnasiet och sedan skaffat behörighet på Komvux.

Om du kompletterar med kurser på Komvux för att skaffa dig särskild behörighet hamnar du, precis som tidigare, i en särskild urvalsgrupp. Om du läser upp betyg på Komvux hamnar du både i den ”vanliga” urvalsgruppen med ditt gamla snittbetyg, samt i kompletteringsgruppen med ditt högre snittbetyg.

Slutbetyg vs. gymnasieexamen (vuxenutbildning)

Slutbetyg (från komvux/vuxenutbildning) kallas det betyg som motsvarar 3-årigt slutbetyg från gymnasieskolan. Slutbetyg från komvux kommer att ersättas av gymnasieexamen. Slutbetyg får utfärdas till och med den 1 januari 2017.

»Tillbaka till den allmänna informationen om Vuxenutbildning/Komvux


Annonser