Så blir du en teknisk specialist inom anläggning

teknisk specialist inom anläggning

Vill du driva utvecklingsprojekt, arbeta i nära samarbete med kollegor och är intresserad av teknik? Då är teknisk specialist med inriktning anläggning ett yrke för dig!

Hur blir du en teknisk specialist inom anläggning?

För att bli teknisk specialist krävs en universitets- eller högskoleutbildning om minst 300 högskolepoäng inom relevant område. Dessa områden kan vara järnväg, samhällsbyggnad, farkostteknik, elektroteknik eller väg- och vattenbyggnad. En annan utbildningsbakgrund och erfarenhet bedöms som likvärdig.

Vad gör en teknisk specialist inom anläggning?

Som teknisk specialist kopplat till anläggningen är du ett stöd till projektledare i alla skeden t.ex. i projektering, byggande samt underhåll av olika projekt. Specialisten hanterar framtagandet av generella kravdokument till objektspecifika dokument i enskilda projekt och har kompetens inom bl.a. kontraktsfrågor, standardavtal och riskhantering. Deltar vid upphandling och genomförande av investeringsprojekt samt medverkar till att erfarenhet förs vidare i verksamheten.

En teknisk specialist förbättrar metoder och rutiner inom sitt specialistområde och är ett långsiktigt specialiststöd men även specialiststöd vid akuta komplexa händelser.


Förmågor & kompetenser som är bra att ha för en teknisk specialist

🔍Analytisk förmåga

Man ska kunna analysera brister i anläggning och järnvägssystem och driva förbättringar

📢God kommunikativ förmåga

Man ska även ha lätt för att påverka enskilda individer och grupper i samband med intressekonflikter

💡Lösningsorienterad

Man ska kunna lösa enskilda problem inom kunskapsområdet i samverkan med angränsande kunskapsområden

💪Ledarskap

Man kommer leda olika projekt och ansvara för kunskapsutveckling inom ens specialistområde

🤝Samarbetsförmåga

Man arbetar ofta i nära samarbete med kollegor inom närliggande områden och deltar i olika typer av projekt


Bra utbildningar att gå för yrket:

Framtidsutsikter för en teknisk specialist

Det finns enorma möjligheter till arbete både idag och i framtiden och utvecklingsmöjligheten för en teknisk specialist är stor!


Järnvägsjobb drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, som är järnvägsbranschens gemensamma arena för samarbete kring för utbildningar och attraktivitet. JBS jobbar för att järnvägsbranschen ska ha utbildad och kompetent personal som är redo för framtidens utmaningar.

Järvägsjobb


Tillbaka till Järnvägsjobb


Annonser