Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Så blir du arbetsledare inom järnväg

Har du intresse för att modernisera järnvägar för att förbättra det kollektiva systemet? Då kan yrket som arbetsledare inom järnväg passa dig! Läs mer om arbetsuppgifter, utbildning och lön här.

arbetsledare inom järnväg

Hur blir du en arbetsledare inom järnväg?

För att kunna bli en arbetsledare inom järnväg behöver du gå en järnvägsteknisk utbildning samt några års praktisk erfarenhet inom olika teknikområden, till exempel signalteknik, banteknik eller elteknik.

Hitta universitets- eller högskoleutbildningar här

Vad gör en arbetsledare inom järnväg?

Som arbetsledare ansvarar du för att planera, organisera, leda och följa upp det dagliga arbetet i samråd med din chef. Arbetsmiljö och säkerhet ligger inom ditt ansvarsområde. Förutom att planera och leda det dagliga arbetet är du personalansvarig för ett antal tekniker och för att motivera och utveckla dessa på längre sikt. Du är initiativtagande och en god förebild som engagerar och visar mod när det behövs. Du har ett drivande intresse för infrastruktur, ny teknologi och vill vara med och modernisera järnvägen.

  • Säkerställer samsyn och enighet i din grupp gällande företagets visioner och mål
  • Leder, planerar och fördelar arbetet i din grupp
  • Verkar för en god arbetsmiljö genom ett kompetent och modernt ledarskap
  • Håller och följer upp medarbetarsamtal samt planerar för kompetensutveckling

På uppdrag av Platschef ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp arbeten. Det innebär att du:

  • Ansvarar för att dina uppdrag utförs och följs upp enligt kontrakterade villkor
  • Medverkar till att hitta nya lösningar som bidrar till förbättringar
  • Säkerställer en hög kvalitet och måluppfyllnad
  • Som Arbetsledare är du en viktig del i att bygga en kultur med fokus på säkerhet och tillväxt där kundbemötande värderas högt.

Framtidsutsikter för arbetsledare inom järnväg

Enligt Arbetsförmedlingen finns det stora möjligheter till jobb som arbetsledare inom järnväg både inom ett år och fem år. 


Källa: Arbetsförmedlingen, järnvägsjobb.se


Lönestatistik för arbetsledare inom järnväg

44 700 kr/månad

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2022


Järnvägsjobb drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, som är järnvägsbranschens gemensamma arena för samarbete kring för utbildningar och attraktivitet. JBS jobbar för att järnvägsbranschen ska ha utbildad och kompetent personal som är redo för framtidens utmaningar.

Järvägsjobb


Tillbaka till Järnvägsjobb


Annonser