Bialystok lr Krakow? - Forum

2005-12-27 22:52   Nosi
Hej alla ni som grubblar över läkarutbildningar utomlands..! Har sökt till bialystok och fått en plats till hösten 2007. Har även tänkt att söka till Krakow då jag har hört att det ska vara en otroligt trevlig studentstad i största allmänhet, men också då universitetet anses vara ett av de bättre vad gäller utbildningsstandard etc. Är det ngn som läser vid respektive universitet och kan tänka sig att dela med sig av erfarenheter vad gäller bemötande, lärare och boende. Hur är studiemiljön? Tillgång till Internet, facklitteratur m.m? Hur fungerar det med att resa hem över sommar och jul? Det handlar trots allt om sex år i ett annat land.... Många julhälsningar! Nosi (nosi@spray.se) ps - om ngn redan har sökt till bialystok och kommit in, kontakta mig gärna. ds

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in