Svara på vår undersökning och var med och tävla om ett presentkort värt 295 kronor på SF Anytime! 🎦🍿 Gör undersökningen här ➡️

Diplomerad Paralegal - med affärsinriktning

Xpectum
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Distans
9 månader
Deltid, distans
86 250 SEK inkl. moms
Svenska
Startdatum: När du vill - Distans

Videoreportage

Diplomerad Paralegal - med affärsinriktning

DIPLOMERAD PARALEGAL med affärsinriktning

Tycker du att det är kul med juridik och skulle du önska erhålla en yrkestitel och på så sätt få möjlighet att göra en karriär som paralegal?

Yrkestiteln paralegal har funnits i Sverige i drygt 10 år men i USA har den funnits sedan slutet av 1960-talet. En paralegal assisterar en jurist (advokat, domare, åklagare, bolagsjurist) och besitter kunskaper som är övergripande inom juridiken men också inom ekonomi, projektledning, juridisk svenska och engelska.

På en arbetsplats är en paralegal en viktig resurs med en förmåga att söka information, göra rättsutredningar men även vara en resurs både vid möten med klienter och som bisittare i domstol. Vanliga arbetsplatser förutom på advokatbyråer är på domstolar, åklagarmyndigheter, polisen, andra myndigheter, juridiska avdelningar på bolag osv.

Att utbilda till sig paralegal kan vara ett sätt att klä befintliga praktiska kunskaper och erfarenheter med en yrkestitel eller ett nytt karriärval då yrkestiteln öppnar upp många dörrar och möjligheter.

Huvuddelen av paralegalutbildningen i Sverige sker idag genom två-åriga YH-utbildningar som finns bl.a. i Stockholm, Göteborg och Malmö. Denna distansutbildning – Diplomerad Paralegal – riktar sig till dig som vill kombinera studier med befintligt arbete och genomföra utbildningen på kortare tid än två år. Men tänk på att denna utbildning är ingen genväg till examen och erhållande av yrkestiteln då tempot är både högt och krävande. Tanken är att utbildningen ska kunna kombineras med ett arbete men då krävs det att du avsätter tid på kvällar och helger. Har du tidigare erfarenheter från en arbetsplats inom de juridiska områdena har du stor nytta av detta. Beroende på tidigare erfarenheter, läsvana, dina språkkunskaper kan utbildningen genomsnittligt kräva 15 – 20 timmar per vecka.

Utbildningen är teoretisk men med många inslag av många praktiska moment. Med den metod du kommer att lära dig under utbildningen kommer du upprätta många handlingar som är viktiga för din framtida yrkesroll. Du kommer lära dig att göra rättsutredningar, upprätta PM, skriva inlagor till domstol, brev till klient, motpart och myndighet, tolka avtal, förhandla avtal och olika tvistlösningsmodeller.

Utbildningen är huvudsakligen baserad på ett online-format, dvs. till stora delar självstudier. Löpande under kursen presenteras metodfrågor vilka skall lämnas in skriftligen med återkoppling av dina lärare. Du kommer även ha ett antal möten på distans med dina lärare där du kommer ha en del muntliga presentationer och argumentation samt möjlighet att ställa frågor. Utbildningen består utöver examensarbetet av sex delkurser vilka examineras med skriftliga tillämpningstentamen.

Denna utbildning motsvarar YH-utbildningarnas kursinnehåll med undantag av att det inte ingår någon yrkespraktik. Inriktningen på denna utbildning är, att du till skillnad mot YH-utbildningen, erhåller en fördjupad kunskap i kommersiell rätt. Den som inte har tidigare yrkeserfarenhet inom det juridiska området rekommenderas att om möjligt under utbildningen försöka erhålla praktik på antingen en advokatbyrå eller domstol.

Kursstart sker när du vill och utbildningen börjar i samband med när du beställer kursen om inte annat överenskoms. Kurslitteraturen ingår i kursavgiften. Under utbildningen har du löpande kontakt med lärarna och du erhåller löpande kommentarer och utvärderingar på dina inlämningsuppgifter och tentamen.

För mer information om Diplomerad Paralegal - med affärsinriktning, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kursinnehåll

JURIDIK

 • Affärsjuridiken så som avtalsrätt, köprätt, associationsrätt, obeståndsrätt, sakrätt
 • Marknadsrätt
 • Immaterialrätt
 • Straffrätt
 • Processrätt
 • Skadeståndsrätt
 • Fastighetsrätt
 • Familjerätt och arvsrätt
 • Förvaltningsrätt
 • EU-rätt

BOKFÖRING OCH REDOVISNING

 • Ekonomiska grundbegrepp
 • Vanliga affärshändelser
 • Mervärdesskatt
 • Faktura, reskontra
 • Bokföring i praktiken
 • Leverentörsreskontra
 • Kundreskontra
 • Avstämningar
 • Bokföring av inköp och försäljning
 • Personals lön, soc avg och skatt
 • Avskrivningar
 • Periodiseringar
 • Enkelt bokslut
 • Värdering av tillgångar och skulder

RÄKENSKAPSANALYS

 • Redovisningslagstiftning
 • Årsbokslutets innehåll
 • Årsredovisningens innehåll
 • Nyckeltalsberäkningar
 • Nyckeltalsanalys
 • Datorsimuleringar

SPRÅK

 • Juridisk Svenska – Löper genom hela utbildningen
 • Juridisk Engelska
 • Juridisk engelska kontra traditionell engelska
 • Etablerade översättningar av ord och fraser

ADVOKATETIK

 • Vad är god advokatsed?
 • Advokatsamfundets regelverk

PROJEKTLEDNING

 • Teoretisk grund
 • Praktisk övning

Så ansöker du

FÖRKUNSKAPER

 • Svenska i tal och skrift på gymnasienivå (eller motsvarande merit).
 • Engelska i tal och skrift på gymnasienivå (eller motsvarande merit).
 • Matematik på gymnasienivå (eller motsvarande merit).
 • Xpectum förbehåller sig att pröva inlämnade meriter för att bedöma möjligheten att fullfölja kursen.

Beställ utbildningen på xpectums hemsida.

Examen & Intyg

De sex delkurserna examineras genom tillämpningstentamen som genomförs online. I varje delkurs ingår även obligatoriska inlämningsuppgifter som betygssätts. Betygsgraderna är väl godkänd (VG), godkänd (G) och underkänd (U).
Vidare skall ett examensarbete lämnas in som utöver betygssättning av examinator skall opponeras av annan kursdeltagare. Examensarbetet bedöms med samma betygsgrader som ovan.

Examensarbete
I examensarbetet får du en tydlig profil på din certifiering som ger dig en fördjupad kunskap inom det valda ämnet

CERTIFIERING För att erhålla din diplomering krävs godkänt på samtliga delkurser samt examensarbetet. Om du klarar alla deltentamen på de olika kurserna samt övriga obligatoriska uppgifter så blir du diplomerad paralegal och erhåller en yrkeslegitimation i form av ett certifikat som styrker din personliga kunskap och färdighet.

Kostnader

Utbildningen kostar 69 000 kr ex moms (86 250 kr ink moms). Allt material ingår.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Diplomerad Paralegal - med affärsinriktning

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Xpectum

Xpectum 

Xpectum har över 20 års erfarenhet av att producera effektiva digitala distansutbildningar. Du får en utbildning som håller hög kvalitet. Vi har sedan tjugo år ett samarbete med FAR. De står som kvalitetsgarant för våra certifieringar och de är även återförsäljare...


Läs mer om Xpectum och visa alla utbildningar.
Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,4)
Baseras på 245 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Diplomerad Paralegal - med affärsinriktning från Xpectum , fyll i följande uppgifter: