Visa studentum.se som: Mobil
Visar 1-6 av 6 träffar
 

Veterinärutbildningar

Som veterinär behandlar du först och främst sjuka djur, på en djurklinik eller djursjukhus. I arbetet ingår undersökningar, operationer och att skriva ut läkemedel. En annan inriktning inom yrket kan vara forskning och övervakning av djur. Det kan också innefatta arbetsuppgifter som livsmedelskontroll, djurskydd och laboratoriearbete. Som veterinär bör du inte vara allergisk mot djur, och vara förberedd på att jourtjänstgöring kan förekomma. Ett vanligt krav vid anställning är att du ska ha körkort. 

Utbildningar till veterinär

För att bli veterinär läser du Veterinärprogrammet. Utbildningen brukar vara 5,5 år lång och innehåller både praktiska och teoretiska moment. Veterinärprogrammet lär dig att tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt. Du lär dig djurens uppbyggnad och orsaker till sjukdom och ohälsa hos dem. Utbildningen går igenom hälsorisker, undersökning av olika djurslag och kommunikation med djurägare. I programmet ingår också en så kallad kliniktid, under vilken du får jourtjänstgöra som veterinär.

Efter avslutad utbildning behöver du ansöka om en yrkeslegitimation, i detta fall en veterinärlegitimation. Veterinärlegitimationer utfärdas av Jordbruksverket. Vill du därefter vidareutbilda dig finns det många vägar att gå. Du kan till exempel studera till att bli specialist inom ett visst område, exempelvis inom grisens eller hästens sjukdomar. Alla vidareutbildningar har utformats av Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap och godkänts av Jordbruksverket. 

Vill du studera till veterinär utomlands går det också bra. Har du en godkänd veterinärexamen inom ett EU-land kan du sedan ansöka om att få en svensk veterinärlegitimation. Har du däremot fått en veterinärexamen utanför EU behöver du komplettera din utbildning med en så kallad tilläggsutbildning innan du kan jobba i Sverige. 

Veterinärutbildning
Arbetet som veterinär 

Veterinäryrket kan delas in i flera inriktningar. En av dem är kliniskt verksamma veterinärer. Som kliniskt verksam veterinär arbetar du med djursjukvård, med exempelvis smådjur och hästar. Du kan vara anställd av en klinik eller driva en egen.

Arbetar du på djursjukhus eller klinik kan du jobba som arbetsledare i nära samarbete med djursjukvårdare. I arbetsuppgifterna ingår undersökningar, operationer och att skriva ut läkemedel.

Som kliniskt verksam veterinär kan du också arbeta som distriktsveterinär. Då jobbar du främst med djur inom lantbruk. Istället för att djuren kommer till en klinik, kommer du ut till dem. Distriktsveterinärer är oftast anställda av Jordbruksverket, eller så jobbar de som egenföretagare. 

En annan inriktning är veterinärer som arbetar inom livsmedelsområdet. Dessa veterinärer kallas ibland också för officiella veterinärer. Deras arbetsuppgifter består bland annat av att göra livsmedelskontroller på slakterier. Som verksam inom livsmedelsområdet kan du också ha kontrollansvar för hygienen på anläggningar som har med matproduktion att göra, som exempelvis på mejerier.

Det är även ditt jobb att spåra smittsamma djursjukdomar. Som veterinär inom livsmedelsområdet är du oftast anställd av Livsmedelsverket.

En anställning som veterinär kan också vara inom administration och förvaltning. Som administrativt verksam veterinär kan du till exempel arbeta inom statliga myndigheter som länsveterinär: då har du ansvaret för allt som har med personalen att göra inom djurens hälso- och sjukvård. En länsveterinär jobbar med livsmedelskontroll och djurskydd. 

Hitta din utbildning till veterinär i listan ovan. Lycka till med studierna! 

Jämför dina favoriter
Hitta utlandsstudier
Visste du att vi har information om 4 utbildningar inom kategorin Veterinär som ges utomlands?