Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Visar 1-20 av 24 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-20 av 24 träffar
1
2

Vill du arbeta med specialpedagogik och individuellt lärande? Då kan en specialpedagogutbildning vara något för dig! Genom att gå en specialpedagogutbildning på distans får du lära dig att jobba pedagogiskt med i olika lärmiljöer där du riktar dig särskilt till personer med olika typer av funktionsnedsättningar eller funktionsvariationer. Det finns flera utbildningar inom specialpedagogik som du kan gå helt på distans.

Hur blir man specialpedagog på distans?

Som specialpedagog eller speciallärare arbetar du med anpassad undervisning på till exempel skolor, förskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning. Där riktar du dig till elever som behöver särskilt stöd. För att bli speciallärare krävs en speciallärarexamen från en högskola eller ett universitet.

Som barn- och ungdomspedagog kan du även jobba med specialpedagogik i andra sammanhang såsom på fritidsgårdar, fritidshem eller inom olika aktivitets- och idrottsföreningar. För att bli barn- och ungdomspedagog kan du gå en yrkesutbildning.

Speciallärarutbildning på högskola och universitet

På universitet och högskolor kan du gå en specialpedagogutbildning som påbyggnad till en lärarexamen. Du behöver även ha minst tre års erfarenhet av att ha jobbat som lärare, på minst halvtid. Utbildningen är alltså på avancerad nivå, för att vara behörig behöver du ha någon typ av lärarexamen eller motsvarande, till exempel:

  • grundlärarexamen
  • ämneslärarexamen
  • yrkeslärarexamen
  • förskollärarexamen

Speciallärarutbildningen är 90 hp, vilket motsvarar heltidsstudier under tre terminer. Du kan också välja att gå utbildningen på deltid. Under utbildningen får du fördjupa dig inom området specialpedagogik. Efter avslutad utbildning med godkänt examensarbete får du en speciallärarexamen.

Speciallärarutbildning på distans

Du kan utbilda dig till speciallärare på distans. Utbildningen ges med olika inriktningar: dövhet och hörselskada, språk-, skriv- och läsutveckling, matematikutveckling eller utvecklingsstörning. 

Exempel på kurser som kan ingå i utbildningen är:

  • Specialpedagogik som tvärvetenskap, ideologi och praktik
  • Vetenskapsteori och forskningsmetod inom specialpedagogik
  • Lärande, funktionshinder, genus och etnicitet
  • Bedömning och åtgärdsprogram

Yrkesutbildning inom specialpedagogik på distans

Du kan gå en ettårig yrkesutbildning för att bli barn- och ungdomspedagog på distans. Efter avslutad utbildning och blivit godkänd får du ett diplom. Då kan du jobba med att stödja barn och ungdomar inom en verksamhet så att de får en inkluderande och utvecklande miljö, med rätt förutsättningar för att lära sig. Genom en yrkesutbildning blir du en del av det pedagogiska arbetet som har som mål att se till att alla barn och ungdomar får utvecklas baserad på sina individuella behov. Här lär du dig att bemöta och motivera barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar.

Vuxenutbildning inom specialpedagogik på distans

Inom vuxenutbildning kan du gå enskilda distanskurser inom specialpedagogik.

Framtidsutsikter för specialpedagoger

Det finns ett stort behov av utbildade speciallärare och specialpedagoger idag och i framtiden. Genom att gå en utbildning inom specialpedagogik går du en ljus framtid till mötes på arbetsmarknaden. Samtidigt får du dagligen jobba med framtidens generation och bidra till likabehandling och främja barn och ungdomars individuella utveckling. Läs mer om varje utbildning i listan ovan och lämna en intresseanmälan för att komma i kontakt med skolan.

Jämför dina favoriter