YH-utbildning

Elingenjör - Elkonstruktör

Yrkeshögskolan Syd, i Hässleholm
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
26 augusti, 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-05-15
Utbildningsform
Klassrum
Språk
Svenska
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
26 augusti, 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-05-15
Utbildningsform
Klassrum
Språk
Svenska
Få mer information om utbildningen 👍

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

26 augusti, 2024

  • Klassrum
  • Hässleholm
  • Svenska
  • Sista ansökan: 2024-05-15

Om utbildningen

Elingenjör - Elkonstruktör 

Utvecklingen inom elteknikbranschen går snabbt framåt och utbildningen ger dig den kompetens som efterfrågas av branschen. Utbildningen har funnits sedan 1996 och är välkänd i branschen. Behov av elkonstruktörer med en bred kunskap är mycket stora och arbetsmarknaden är mycket god även för nyexaminerade Elingenjörer.

Projekt och övningsuppgifter hämtas direkt från verkligheten och utbildningen utformas för att förbereda för yrkeslivet. Något som företagen vi samarbetar med uppskattar.

Vad gör en Elingenjör?

En elingenjör är en person som arbetar med tekniska arbetsuppgifter kopplade till elektricitet och behövs inom flera fackområden tex bygg och industri. Du kommer att arbeta med att ta fram kundanpassade lösningar utifrån funktionsbeskrivningar och kravspecifikationer. Arbetet handlar ofta om att ta fram ritningar, scheman, tekniska beskrivningar och andra systemlösningar.

Studieinformation

Utbildningen är på heltid och är förlagd till skolan i Hässleholm ungefär tre-fyra dagar i veckan och är lärarledda. Resten av tiden arbetar den studerande självständigt med uppgifter.

På Yrkeshögskolan Syd strävar vi efter att ligga i framkant och den studerande kommer att få färdigheter i använda de digitala verktyg som används i branschen. Varje student på utbildningen Elingenjör - Elkonstruktörsutbildningen får tillgång till en bärbar dator under sin studieperiod som innehåller dessa programvaror.

För mer information om Elingenjör - Elkonstruktör, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kursinnehåll

Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar, 40 YH-poäng
Anläggningar för överföring av el, produktionsanläggningar, elmiljö och övertoner, reservkraft, järnvägsanläggningar.
Kort och jordslutningsberäkningar, spänningsfall, dimensionera elnät för lågspänning.
Enligt elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:4.

Ekonomi, 10 YH-poäng
Grundläggande ekonomiska begrepp, företagsformer, ekonomins betydelse för effektiva projekt.

Budgetering, finansiering och kalkylering relaterade till yrkesrollen.

Elinstallationer i byggnader, 40 YH-poäng
Överströmsskydd, ledningar, skyddsledare, skyddsutjämning.
Ritnings- och schemaläsning, praktiska kopplingsövningar, introduktion i programvaror för ritningar och scheman.
Dimensionering av kraft och belysningsanläggningar enligt handbok 421.
Kontroll före idrifttagning.
Enligt elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:4.

Elkonstruktion fastighetssystem, 30 YH-poäng
Projektering av ritningar tex kraft, belysning, kanalisation och andra tekniska system. Vi arbetar med projekt hämtade ifrån verkligheten och har tillgång till alla programvaror som används i branschen. 3D projektering, samgransking och kollisionskontroller är en naturlig del i kursen.

Belysningsdesign och beräkningar i Dialux.
AMA och tekniska beskrivningar. Priskalkylering.

Elkonstruktion industriella anläggningar, 30 YH-poäng
Framtagning av kretsscheman och handlingar i EPLAN. I kursen designas ett apparatskåp med kretsscheman och layoutritningar. Handlingarna används för montering, driftsättning och felsökning av en komplett anläggning med motordrifter och styrningar.

Ritningsläsning, komponentkännedom, E-plan, Elprocad, praktisk tillämpning i skåpsbyggnation, idrifttagning och felsökning. Maskiners elutrustning. Digitala och analoga signaler. Industriell kommunikation.

Maskindirektivet, Maskinsäkerhet, CE-märkning, riskanalyser. Analys och dokumentation i SISTEMA.

Elmaskiner, 12 YH-poäng
Transformatorn och roterande elmaskiner.
Enligt elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:4.

Elteknik, 18 YH-poäng
Likström, växelström 1fas, växelström 3fas, mätteknik, felsökningsmetodik och analys av mätvärden.

Kursen innehåller: Ohms och Kirchhoffs lagar för serie- och parallellkoppling. Effektberäkning. Visar- och jw-metoden med resistiv, kapacitiv och induktiv last. Y- och D-koppling samt osymmetrisk trefasbelastning.

Entreprenadjuridik, 10 YH-poäng
Entreprenadformer, avtalsrätt, förfrågningsunderlag, entreprenadjuridikens allmänna bestämmelser (AB, ABT, ABK). Lag om Offentlig Upphandling (LOU) och upphandlingsprocessen.

Examensprojekt, 20 YH-poäng
Den studerande ska genom ett examensprojekt genomföra ett arbete inom yrkesrollen. I examensprojektet integreras och utvecklas studerandes kunskaper, färdigheter och kompetenser som har förvärvats inom tidigare kurser.

Högspänningsanläggningar, 16 YH-poäng
Jordningar och jordtag, jordfelsströmmar, primärapparater, dimensionera elnät för högspänning, högspänningshandboken.
Enligt elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:4.

Kommunikation, 10 YH-poäng
Övningar i skriftlig och muntlig kommunikation, CV och personligt brev, förberedande inför LIA ansökningsprocessen.
Officepaketet med fokus på Excel.
Teknisk engelska.

Matematik för ingenjörer, 12 YH-poäng
Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig kunskaper i matematik med fokus på den matematik som används i el-tekniska beräkningar.

Kursen innehåller: Linjära och ickelinjära funktioner och ekvationer, Potens- och exponentialfunktioner, Geometri och trigonometri, Statistik och modellering, Derivata och integraler.

LIA 1, 30 YH-poäng
Lärande i arbete (företagsförlagd praktik).

LIA 2, 80 YH-poäng
Lärande i arbete (företagsförlagd praktik).

PLC styrning i eltekniska system, 10 YH-poäng
Grundläggande PLC-programmering. Kunskaperna realiseras i en större uppgift där en fysisk anläggning programmeras, driftssätts och felsöks.
Styrteknik, pneumatiska komponenter och kretsar, PLC-programmering, talsystem, variabler och datatyper, digitalteknik och digitala in- och utgångar.

Projektledning project management, 10 YH-poäng
Projektmetodik, projektstyrning och projektledning.

Regler och standarder, 12 YH-poäng
Ellagstiftningen, Elsäkerhetsverkets föreskrifter, Elinstallationsreglerna, Skötsel av elektriska anläggningar SS-EN 50110-1, Elinstallationer för lågspänning SS 437 01 02.
Enligt elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:4.

Säkerhetssystem och fastighetsautomation, 10 YH-poäng
Brandlarm, passage- och inbrottslarmsystem.
Fastighetsautomation.

Lärande i arbete (LIA)

LIA, Lärande i arbete, är viktig del i utbildningen och genomförs ute i arbetslivet i nära samarbete med företagen.

LIA ger stora möjligheter till fortsatt arbete efter genomgången utbildning.

Så ansöker du

För att bli behörig till Elingenjörsutbildningen behöver du göra ett antagningsprov. Provet måste göras för att man ska anses behörig att gå utbildningen. Du anmäler dig till provet via YH-antagning.se efter du ansökt till utbildningen. Provet skrivs på plats i Hässleholm och det kommer att finnas två tillfällen att välja mellan.

Har du ingen tidigare erfarenhet från el- eller automationsbranschen?
Klicka in nedan och läs våra tips om hur du ändå kan lyckas.

Examen & Intyg

Utbildningen leder till en Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen.

Auktoriserad Elinstallatör

Utbildningen leder fram till den teoretiska kompetensen för Auktoriserad elinstallatör (tidigare Allmän Behörighet) och efter examen kan den studerande ansöka om auktorisation hos Elsäkerhetsverket. I utbildningen ingår även högspänningsdelen av auktorisationen.

Observera att Elsäkerhetsverkets praktikkrav för att beviljas behörighet måste vara uppfyllda! Praktik kan förvärvas både före och efter utbildningen.

Om du vill ha koll på vad som gäller kring el-behörigheter så rekommenderar vi att du besöker Elsäkerhetsverkets hemsida.

Vad kan du arbeta med efter utbildningen?

En elingenjör som arbetar med elsystem i fastigheter arbetar med att designa belysning och kraftsystem i tex bostäder, skolor eller sjukhus. Dessa system projekteras i nära samråd med arkitekter, byggnadskonstruktörer och teknikkonsulter för att utforma morgondagens fastigheter.

En elingenjör som arbetar mot industrin arbetar nära automationsingenjörer och mekanikkonstruktörer för att tillsammans skapa maskiner och utrustningar som är en förutsättning inom den moderna industrin. Det kan tex handla om maskiner för att förpacka livsmedel eller bygga avancerade produktionslinjer inom bilindustrin.

Utbildningen lämpar sig även utmärkt för de som har ett mer praktiskt intresse och som kanske vill få rollen som projektledare inom elinstallationer.

Kostnader

YH-utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN och är avgiftsfria för studerande förutom kostnader för kurslitteratur och studiematerial.

Reportage

Reportage med Axel Falck

Yrkeshögskolan Syd

Möt Axel Falck, en av våra tidigare studerande berättar om vart livet tog honom efter Yrkeshögskolan Syd. 

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Elingenjör - Elkonstruktör

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Yrkeshögskolan Syd
Norra Stationsgatan 9
281 48 Hässleholm

Yrkeshögskolan Syd

Yrkeshögskolan Syd erbjuder utbildningar som är direkt anpassade till arbetslivets behov och ger därför mycket goda framtidsutsikter.Fler än 9 av 10 som sedan 1996 studerat och examinerats vid Yrkeshögskolan Syd är nu yrkesverksamma. Tidigare studerande med erfarenhet har också avancerat...

Läs mer om Yrkeshögskolan Syd och visa alla utbildningar.

Highlights