Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Teknisk-naturvetenskaplig bastermin med reserverad plats på kandidatprogram i biologi, kemi eller geovetenskap

Längd
20 veckor
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2025 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-10-15
Utbildningsform
Klassrum
Längd
20 veckor
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2025 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-10-15
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Vår 2025

  • Klassrum
  • Uppsala
  • Sista ansökan: 2024-10-15

Om utbildningen

Saknar du en eller flera av de naturvetenskapliga kurser du behöver för att fortsätta med studier på universitetet? Basterminen finns för dig som vill studera teknik och naturvetenskap men saknar behörigheten. Efter avklarad basterminsutbildning har du en reserverad plats för fortsatta studier på något av efterföljande utbildningsprogrammen inom den basårsinriktning du har valt, förutsatt att du uppfyller kraven och söker i tid. Bastterminen vid Uppsala universitet ges för dig som redan har Matematik 3b/3c, Fysik 1 och Kemi 1.

När du läser Uppsala universitets bastermin får du en kompletterad behörighet och en bra förberedelse inför dina fortsatta universitetsstudier. När du söker till basterminen väljer du samtidigt vilken kategori av utbildningsprogram som du tänker fortsätta till efteråt genom val av inriktning. Du kan få en reserverad plats på någon av programkategorierna: civilingenjörsprogram, högskoleingenjörsprogram, eller kandidatprogram i naturvetenskapliga.

Om du fullföljer basterminen med godkända betyg i minst två kurser har du en reserverad utbildningsplats på något av efterföljande program inom den inriktning du valt.

Eftersom basterminen är förberedande studier söker du särskilda studiemedel för behörighetsgivande studier under din tid på basterminen. Studierna vid basterminen räknas alltså inte av från de veckor som du kan söka studiemedel för studier på högskolenivå. Av samma anledning ger studierna på basterminen inte akademiska högskolepoäng.

Vilka kurser du läser under basterminen beror på vilken kategori av program du tänker studera vidare på och vilka kurser du har läst tidigare.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet och Fysik 1a eller 1b1, Kemi 1, Biologi 1, Matematik 3b eller 3c/Matematik C
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights