Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i teologi och religionsvetenskap - Filosofisk inriktning

Uppsala Universitet, i Uppsala
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Uppsala

Om utbildningen

Masterprogrammet i teologi och religionsvetenskap ger dig en mångfacetterad utbildning med unika fördjupningsmöjligheter inom ett allt mer aktuellt område. Programmet ger dig kompetens, redskap och förutsättningar för att kunna förstå, analysera och tolka religioner, trosuppfattningar och livsåskådningar utifrån olika historiska och samtida, lokala och globala perspektiv.

På teologiska institutionen i Uppsala blir du en del av Sveriges största forsknings- och utbildningsmiljö för frågor om teologi och religionsvetenskap.

Om du har läst religionsvetenskap tidigare specialiserar du dig inom något av fakultetens forskningsämnen. Du väljer då inledningsvis en av fyra inriktningar: empirisk-praktisk, exegetisk-hermeneutisk, historisk eller filosofisk inriktning.

Om du har en annan grundutbildning ger programmet dig en användbar påbyggnadsutbildning med stor samhällsrelevans. För dig finns den allmänna inriktningen som ger dig en introduktion till teologiska och religionsvetenskapliga kunskaper, teorier och metoder. Därefter fördjupar du dig inom en av de fyra inriktningarna.

Programmet leder till en teologie masterexamen med religionsvetenskap som huvudområde.

Du förbereder dig för arbeten inom religiösa samfund, intresseorganisationer, myndigheter, kommuner, media och andra samhällsinstitutioner där religionsperspektivet är viktigt.

Så ansöker du

Kandidatexamen i religionsvetenskap

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights