Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i studier kring Förintelsen och folkmord

Uppsala Universitet, i Uppsala
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-15
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-15
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Uppsala
  • Sista ansökan: 2024-04-15

Om utbildningen

Masterprogrammet i studier kring Förintelsen och folkmord ger dig förmågan att förstå och självständigt analysera olika folkmord och annat massivt våld i dess historiska och kulturella sammanhang. Dessa våldsamma händelser har ofta skett i samband med omfattande ekonomiska, sociala och politiska kriser, mobilisering av etniska identiteter, uppkomsten av nya stater, koloniala processer och modernisering.

Du kommer att få grundläggande empiriska och teoretiska kunskaper om Förintelsen och andra fall av folkmord eller massivt våld, och sedan koppla samman dessa med teorier om våldets mekanismer. Under termin två och tre får du tillfälle att fördjupa dig inom ett specialområde genom att läsa andra kurser (obligatoriska och valbara) antingen vid Historiska institutionen eller vid andra institutioner, samtidigt som du påbörjar ditt examensarbete. Det finns också möjlighet att göra praktik i en för ämnet relevant yrkesmiljö. Termin fyra ägnas helt åt att skriva examensarbetet.

Utbildningen har en nära koppling till den internationella forskningen på området, vilket ger dig en gedigen grund att stå på vare sig du väljer forskarbanan eller en yrkeskarriär. Exempel på potentiella arbetsgivare är olika FN-organ, internationella icke-statliga organisationer, EU-förvaltning, och svenska myndigheter såsom Försvarsmakten, SIDA och Forum för levande historia.

Utbildningen ges på engelska.

Programmet leder till en filosofie masterexamen med Förintelse- och folkmordsstudier som huvudområde.

Så ansöker du

Kandidatexamen med ett ämne inom det humanistiskt-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet som huvudområde.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights