Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i samhällsvetenskap - Samhällsplanering och kulturgeografi

Uppsala Universitet, i Uppsala
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-15
Utbildningsform
Klassrum
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-15
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Uppsala
  • Sista ansökan: 2024-04-15

Om utbildningen

Masterprogrammet i samhällsvetenskap är en utbildning som erbjuder möjlighet till såväl ämnesspecifikt djup som samhällsvetenskaplig bredd. Det innebär att dina intressen kan kombineras med eftersökta specialkompetenser och färdigheter på dagens och morgondagens arbetsmarknad. Masterprogrammet i samhällsvetenskap vid Uppsala universitet passar dig som vill skaffa dig en gedigen akademisk utbildning, samtidigt som du också tillägnar dig kunskaper som är användbara på arbetsmarknaden.

Inom ramen för programmet är det möjligt att läsa kurser på avancerad nivå inom flera olika ämnes-/kunskapsområden. Dessutom kommer det att ges ett antal färdighetskurser inom till exempel statistik och analys av kvalitativa data.

Du kommer att läsa 60 högskolepoäng (hp) inom det område du har sökt, varav 30 hp utgörs av masteruppsatsen. Du kommer även läsa 30 hp valfria kurser. Slutligen kommer du också att läsa färdighetskurser om sammanlagt 30 hp. Vissa kurser kommer att ges på engelska, delar av litteraturen är på engelska. Inriktningen Digitala medier och samhälle ges helt på engelska.

Utbildningen ges i Uppsala. Programmets struktur innebär att du börjar läsa kurser inom din inriktning, samt färdighetskurser gemensamma för alla inriktningar. Därefter har du även möjlighet att läsa valbara kurser vid andra institutioner. Du har därmed ett brett kursutbud att välja inom samtidigt som du kan skräddarsy din utbildning. När du söker till masterprogrammet i samhällsvetenskap söker du till en särskild inriktning i något av de ämnen eller huvudområden som listas nedan:- Digitala medier och samhälle- Ekonomisk historia- Kulturgeografi och Samhällsplanering (räknas till huvudområdet Kulturgeografi)- Psykologi- Socialt arbete- Sociologi

Programmet leder till en filosofie masterexamen i respektive huvudområde.

Så ansöker du

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp kulturgeografi, samhällsgeografi eller geografi, alternativt kandidatexamen inom annat samhällsvetenskapligt ämne med 60 hp kulturgeografi, samhällsgeografi eller geografi.Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights