Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i människa-datorinteraktion

Uppsala Universitet, i Uppsala
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Uppsala

Om utbildningen

Specialister i människa-datorinteraktion arbetar med att göra informationsteknik intressant, användbar och rolig. Idag när informationsteknologi är en väsentlig del av vardagen och nästan varenda produkt och tjänst, är det viktigare än någonsin att göra den användarvänlig. Oavsett om ditt mål är att skapa framtidens mobiltelefon, designa nästa generations sociala medier eller hjälpa personer med funktionsnedsättning till ett rikt liv med hjälp av IT, så är människa-datorinteraktion ditt ämne.

På programmet i människa-datorinteraktion får du lära dig de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att skapa användarvänliga, välfungerande och innovativa IT gränssnitt, produkter, och tjänster. Programmet ger unika möjligheter att kombinera samhällsvetenskapligt perspektiv på människa-datorinteraktion med grundlig kunskap i metodik för användarstudier och utvärdering, interaktionsdesign och en god förståelse för den nyaste teknikutvecklingen.

Som expert på användbarhet hos IT-system kommer du att ha en god arbetsmarknad både i Sverige och utomlands. Du kan arbeta med samtliga frågor som rör gränssnittsdesign och användbarhet, från analys och kravspecifikation till design och implementation av interaktiva artefakter, användargränssnitt och IT-tjänster.

Programmet ges i Uppsala. Undervisningen sker på engelska.

Programmet leder till en filosofie masterexamen med människa-datorinteraktion som huvudområde.

Så ansöker du

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 30 hp i ett datarelaterat ämne eller i ett av följande ämnen: design, psykologi, sociologi.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Masterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights