Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i kulturantropologi

Uppsala Universitet, i Uppsala
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-15
Utbildningsform
Klassrum
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-15
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Uppsala
  • Sista ansökan: 2024-04-15

Om utbildningen

Kulturantropologi studerar du i en internationell miljö och tillsammans med studenter från Sverige och världen. Du får en rik lärupplevelse och ett globalt nätverk som kommer att vara mycket användbart i ditt framtida arbete. Studierna grundar sig på etnografisk forskning och inspireras av lärarnas egna erfarenheter och insikter från fältarbete.

Inom kulturantropologi försöker vi förstå människor - varför de är som de är och gör som de gör. Hur de tänker och hur de organiserar sig socialt och politiskt i relation till sådant som kön, sexualitet, religion, etnicitet m.m. Programmet ger dig värdefulla yrkeskunskaper och analytiska kunskaper som kan tillämpas inom områden som global utveckling, migration, affärsutveckling, civilförvaltning, museiverksamhet och turism. Efter examen är du rustad för ett arbete någonstans i världen eller för att ta steget in i en forskarkarriär.

Programmet leder till en filosofie masterexamen med kulturantropologi som huvudområde. Programmet kan avslutas med en filosofie magisterexamen efter ett år.

Så ansöker du

Kandidatexamen med 60 hp kultur-/socialantropologi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights