Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i kemi - Biokemi

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Uppsala

Om utbildningen

Programmet är skapat i samarbete med ledande forskargrupper och erbjuder både bredd och fördjupning inom:- Analytisk kemi - Att självständigt kunna utföra allt från försöksplanering, provtagning, avancerade analyser med forskningsinstrument till validering och certifiering.- Biokemi - Kemiska aspekter på struktur/funktionsamband för bland annat läkemedelsutveckling och proteindesign.- Bio- och nanomaterial - Utveckling av material för, till exempel, regenerativ medicin och mjuka funktionella nanomaterial.- Fysikalisk kemi - Principer för kemiska fenomen på molekylnivå. Ligger till grund för mycket av den övriga kemin.- Kemi för förnybar energi - Utveckling av förnybara energikällor och energibärare som bland annat solceller, artificiell fotosyntes och smartare batterier.- Kemisk biologi - Kemisk förståelse av biologiska fenomen inom till exempel läkemedel, diagnostik och bioteknik.- Organisk kemi - Kunskap om organiska molekylers reaktivitet för design och syntes av nya ämnen inom kemi, biologi och medicin.- Teoretisk kemi och beräkningskemi - Teoretiska och beräkningsmässiga verktyg för simulering/modellering av fundamentala kemiska processer.

Programmet erbjuder en unik och på arbetsmarknaden starkt efterfrågad kombination av kommunikationsträning med experimentella och begreppsmässiga färdigheter.

Utbildningen ges på engelska.

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen med kemi som huvudområde.

Så ansöker du

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp kemi och biologi, varav minst 60 hp kemi inklusive 10 hp biokemi.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights