Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i fysik - Geofysik

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Uppsala

Om utbildningen

Fysiken vid Uppsala universitet spänner från det största till det minsta, med högklassig forskning inom alla fysikens områden, från studier av elementarpartiklar via den kondenserade materiens elektronstruktur till studier av jordens inre och dess atmosfär och hela universums egenskaper. Vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet samarbetar forskare bland annat kring frågor om energi och materia, och vid Geocentrum forskas det bland annat kring jordbävningar, naturresurser och jordens väder och klimat. Dessa och andra samarbeten skapar en kreativ miljö för både forskning och undervisning.

Masterprogrammet i fysik har sex sökbara inriktningar och en profil:- Astronomi och rymdfysik- Energifysik- Geofysik- Kärn- och partikelfysik- Meteorologi och klimatfysik- Teoretisk fysik - kvantfält och strängteori

Lärarna är aktiva forskare och kurserna har en stark koppling till den senaste utvecklingen inom fysiken.

Som student på masterprogrammet i fysik har du möjlighet att specialisera dig inom dessa områden. Du kan också kombinera med kurser från andra områden för att skapa en individuell profil inom din examen. Under programmets första termin finns också möjligheten att komplettera din fysikbakgrund om det krävs för att uppfylla förkunskapskrav inom en särskild fördjupning.

Utbildningen ges på engelska. Programmet leder till naturvetenskaplig masterexamen med fysik som huvudområde.

Så ansöker du

Kandidatexamen med 75 hp fysik.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights