Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i datavetenskap

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Uppsala

Om utbildningen

Masterprogrammet i datavetenskap ger dig en bred utbildning inom datavetenskap baserad på aktuell forskning av internationellt aktiva forskare. Kurserna blandar teori med praktiska uppgifter. Genom en individuell studieplan skapar du din egen specialisering.

Du väljer bland kurser inom bl.a. teoretisk datavetenskap, programspråk, programutveckling, parallellism, datakommunikation, realtidssystem, databaser/"data science", artificiell intelligens och människa-datorinteraktion. Under andra året kan du välja att ta en större projektkurs. Programmet avslutas med ett examensarbete som du kan välja att göra inom näringslivet eller på universitetet.

Utbildningen ges på engelska. Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen med datavetenskap som huvudområde.

Många datavetare arbetar som projektledare eller konsulter inom avancerad produktutveckling och forskning. Programmet är också en bra förberedelse för doktorandstudier.

Så ansöker du

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp datavetenskap, inklusive programmering, algoritmer, datastrukturer, datorarkitektur och operativsystem och 30 hp matematik. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights