Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik

Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Uppsala

Om utbildningen

Medicintekniska produkter bidrar till bättre hälsa och till en högre livskvalitet. Sverige har en stolt tradition av banbrytande uppfinningar inom området. Det moderna graviditetstestet har sina rötter i Uppsala och ultraljudsdiagnostik utvecklades i Lund.

Studierna inleds med en introduktionskurs till medicinsk teknik och baskurser i matematik, anatomi och fysiologi, materialvetenskap och programmering. Du fortsätter därefter med mer avancerade tekniska kurser i bland annat elektronik, medicinsk mätteknik och medicinsk sensorteknik. Utbildningen avslutas med att du fördjupar dig ytterligare inom ämnen såsom medicinsk informatik och implementering av medicinsk teknik. Du får även möjlighet att läsa kurser inom bland annat projektledning. När du gör din verksamhetsförlagda utbildning får du en unik inblick i hur arbetet ser ut för en högskoleingenjör i medicinsk teknik på ett av sjukhusen i regionen eller ett medicintekniskt företag i närområdet, och möjlighet att etablera värdefulla kontakter inför din framtida yrkesroll. Programmets innehåll har tagits fram i dialog med sjukvård och industri för att möta de utmaningar som finns idag och i framtiden inom hälsosektorn.

Programmet leder till en högskoleingenjörsexamen.

Som högskoleingenjör i medicinsk teknik kan du arbeta på sjukhus och i industrin. I Sverige finns det mer än 600 företag med verksamhet inom medicinsk teknik och antalet anställda ökar stadigt. Sjukhusen har ett stort behov av kompetens kopplat till den ökande mängd avancerad teknik som installeras i klinisk miljö.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

Examen & Intyg

Högskoleingenjörsexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights