YH-utbildning

Medicinsk vårdadministratör, Distans

Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid/deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
Sista ansökan
Sista ansökan: Ansökan öppnar i september 2024.
Utbildningsform
Distans
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid/deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
Sista ansökan
Sista ansökan: Ansökan öppnar i september 2024.
Utbildningsform
Distans
Få mer information om utbildningen 👍

Medicinsk vårdadministratör, Distans

Är du intresserad av en administrativ roll inom hälso- och sjukvården? Drivs du av att hjälpa både patienter och personal? Då kan medicinsk vårdadministratör vara det perfekta yrket för dig!

I rollen som medicinsk vårdadministratör blir du den första personen som patienterna möter, och därför är servicekänsla och ett genuint intresse för människor viktiga egenskaper.

Just nu genomgår vårt yrke stora förändringar med ökad digitalisering och implementering av ny teknik. Som medicinsk vårdadministratör blir du en central person inom den nya administrativa strukturen.

Det här arbetet passar dig som är strukturerad och besitter goda kunskaper i svenska språket. Du bör kunna göra det komplicerade begripligt och översätta vardagligt språk till medicinskt fackspråk.

Är detta utbildningen som kommer att forma din framtida karriär?

Utbildningen startar våren 2025.

För mer information om Medicinsk vårdadministratör, Distans, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

Vår

 • Distans
 • Distans
 • Sista ansökan: Ansökan öppnar i september 2024.

Så ansöker du

Behörighet till yrkeshögskolan

För att bli antagen måste du uppfylla grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller ansöka på reell kompetens. Du hittar information om behörighet till yrkeshögskola deras hemsida. Där kan du läsa mer om grundläggande behörighet.
Har du ytterligare frågor om din behörighet kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Om du har pågående studier men inte har gymnasieexamen eller motsvarande kan du ändå ansöka och kompletterar med ditt betyg senast den 15 juni.

Särskilda förkunskaper

För att antas krävs godkända betyg E/G i:

 • Svenska/Svenska som andraspråk 2 och Engelska 6

eller

 • Svenska /Svenska som andraspråk B och Engelska B.

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du åberopa reell kompetens.
Tjänstgöringsintyg måste bifogas om du ansöker om reell kompetens. Tjänstgöringsintyget ska innehålla uppgifter om ditt arbetsområde (=arbetsuppgifter), sysselsättningsgrad, datum du var anställd och underskrift från ansvarig på din arbetsplats.

Har du frågor om din reella kompetens kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen gör vi ett urval bland samtliga behöriga sökande. Först görs ett urval där alla behöriga kallas till ett prov i svenska.

Provet består av ordkunskap och uppsatsskrivning. Därefter görs ett urval baserat på betygsmedelvärde och provresultat. Provet genomförs under våren och tar cirka en halv dag. Kallelse till antagningstest utgår fortlöpande under våren.

* Du som går på gymnasiet eller läser in en kurs på komvux ska ta kontakt med utbildningsledaren inför provet.

Yrkesmöjligheter

Dina framtida yrken och arbetsmarknaden

Du behövs. Medicinsk vårdadministratör är en ny utbildning som ersätter den äldre utbildningen Medicinsk sekreterare.

Som medicinsk vårdadministratör är du vårdpersonalens administrativa stöd, bland annat med medicinsk dokumentation och att ta emot patienter.
I takt med ökade krav på en modern och säkrare hälso- och sjukvård ökar också kraven på kvalificerat och effektivt administrativt stöd.

När du studerar till medicinsk vårdadministratör blandas teori med praktiskt arbete för att du ska få förståelse för yrkets alla delar. Du är ute på praktik 20 veckor under utbildningstiden vilket ger dig viktiga kontakter i arbetslivet.​

En medicinsk vårdadministratör motsvarar ungefär äldre tiders läkarsekreterare, men med betydligt fler och mer komplicerade arbetsuppgifter än vad de hade då.

Utbildningens innehåll

Följande kurser ingår i utbildningen (400 YH-poäng)

 • Administration och ekonomi
 • Administration och hantering av allmän handling
 • Anatomi, fysiologi och sjukdomslära
 • Bemötande och kommunikation
 • Diagnosklassificering
 • IT och e-hälsa
 • Medicinsk dokumentation
 • Medicinsk terminologi och skrivregler
 • Vårdens organisation och verksamhet
 • Vårdrelaterad juridik
 • Lärande i arbete 1 (LIA)
 • Lärande i arbete 2 (LIA)
 • Lärande i arbete 3 (LIA)
 • Examensarbete

Med reservation för ändringar.

Summa yrkeshögskolepoäng 400

Mål med utbildningen

Du kommer att lära dig ...

När du läser medicinsk vårdadministratör blandas teori med praktiskt arbete för att du ska få förståelse för yrkets alla delar. 20 veckor är du ute på praktik (LIA).

Utbildningen ger dig de teoretiska kunskaperna och de praktiska färdigheterna som du behöver för att kunna arbeta som medicinsk sekreterare, läkarsekreterare eller medicinsk vårdadministratör.

Teoretiska kunskaper

Du får specialiserade kunskaper om det regelverk som styr hälso- och sjukvården. Du får grundläggande kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion samt den sjukdomslära som behövs för att kunna hantera medicinsk dokumentation. Du lär dig även de IT-system som används inom yrket.

Dina kunskaperna kan sammanfattas så här:
Du vet mycket om ...

 • bemötande och administration inom vården,
 • anatomi, fysiologi och sjukdomslära,
 • klassificering och kodning av diagnoser och åtgärder i enlighet med Socialstyrelsens klassificeringsanvisningar för öppen- och sluten vård,
 • medicinsk terminologi inom de olika medicinska specialiteterna samt aktuella skrivregler och försvenskningsriktlinjer,
 • vårdrelaterad juridik,
 • för yrkesrollen relevant IT och e-hälsa,
 • vårdens organisation, verksamhetsutveckling och finansiering
 • specialiserade kunskaper om medicin

Praktiska färdigheter

Du lär dig medicinsk terminologi och dokumentation och får möjlighet att träna detta praktiskt i vår utbildningsmiljö på sjukhuset och vårdcentraler. Du får färdigheter i att registrera medicinska diagnoser och åtgärder inom olika specialiteter. Du lär dig också att bemöta patienter och deras anhöriga.

Dina färdigheter kan sammanfattas så här.
Du kan ...

 • med korrekt språk utföra medicinsk dokumentation med hög kvalitet,
 • använda den teknik som medicinska vårdadministratörer använder i sitt yrkesutövande samt i att stötta övrig personal i IT-relaterade frågor,
 • arbeta i enlighet med tillämpliga författningar,
 • bidra till verksamhetsutveckling, kvalitetsutveckling och effektivisering inom vården
 • utföra administration
 • samarbeta med kollegor och andra yrkesroller i team samt tillsammans med dem eller enskilt identifiera och lösa sammansatta problem.

Din kompetens

Efter avslutad utbildning kommer du att ha den kompetens som krävs för självständigt arbete som medicinsk sekreterare eller vårdadministratör. I dina arbetsuppgifter ingår till exempel medicinsk diagnos- och åtgärdsklassificering och data- och statistikbearbetning. Du har också en kompetens i digital service. Du bemöter patienter och deras anhöriga på ett professionellt sätt.
Du har också kompetens att arbeta med utvecklings- och förbättringsarbete inom verksamheten.

Din kompetens kan sammanfattas så här.
Du kan ...

 • självständigt och med goda resultat utföra medicinsk dokumentation och arbetsuppgifter som åligger en medicinsk vårdadministratör och
 • identifiera behov av och agera för verksamhetsutveckling och problemlös- ning inom vården, både inom det egna arbetsområdet och ur ett större verk- samhetsperspektiv.

Examen & Intyg

Betyg ges för varje enskild kurs. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen till Medicinsk sekreterare.

Kostnader

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Medicinsk vårdadministratör, Distans

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Yrkeshögskolan i Borås
Borås Yrkeshögskola
Bryggaregatan 12
Borås

Längre utbildningar och korta kurser

Yrkeshögskolan i Borås har en klar idé. Vi ska kombinera teoretiska studier med praktiskt arbete och aktivt arbeta tillsammans med vårt lokala näringsliv. Det är nog inte helt unikt för just våra YH-utbildningar, men vi tror att vi är ovanligt...

Läs mer om Yrkeshögskolan i Borås och visa alla utbildningar.

Highlights