YH-utbildning

Medicinsk vårdadministratör

Consensus, i Örebro
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Få mer information om utbildningen 👍

Om utbildningen

Viktig länk i vårdkedjan - Medicinsk vårdadministratör

Vill du arbeta med administration inom vården, trivs i mötet med patienter och motiveras av att samarbeta med kollegor? Då kan yrkeshögskoleutbildningen till rollen som Medicinsk vårdadministratör (MVA) vara något för dig. Det är idag brist på kvalificerade administratörer inom vården och arbetsmarknaden är god efter utbildningen.

Att arbeta som medicinsk vårdadministratör 

De medicinska vårdadministratörerna är en viktig länk i vårdkedjan, dels för att upprätthålla patientsäkerheten kring journaldokumentation och dels för att underlätta det administrativa flödet för vårdpersonal i deras kliniska arbete med patienter. Brist på kvalificerade administratörer, pensionsavgångar inom yrkesgruppen och ändrade kompetenskrav bidrar till att det idag finns goda framtidsutsikter för den som vill utbilda sig till medicinsk vårdadministratör!

Efter examen kan du till exempel arbeta inom primärvården, slutenvården, psykiatrin, habiliteringen eller hos privata aktörer. För att bli anställd som medicinsk vårdadministratör hos Region Örebro län krävs en yrkeshögskoleexamen. I regionen är Consensus enda aktör som erbjuder den här utbildningen.

En stor del av arbetet idag innebär:

 • Att kunna utföra en korrekt och kvalitetssäkrad patientdokumentation.
 • Kontakt med patienter, vilket ställer krav på ett serviceinriktat och empatiskt förhållningssätt till andra människor.
 • Kontakt med andra professioner, både internt och externt, med fokus på patienten. Det kräver en förmåga till gott samarbete och lyhördhet.
 • Enklare hantering av webbsidor samt ekonomiadministration.
 • Vara vårdgivarens administrativa kompetens.
 • Bidra till att förbättra och skapa mer gynnsamma förutsättningar för goda administrativa rutiner.
För mer information om Medicinsk vårdadministratör, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

 • Klassrum
 • Örebro

Yrkesrollens historik och utveckling

Sedan yrket började formaliseras på 1950-talet har yrkesrollen varit i ständig förändring. Från att ha varit läkarens sekreterare är medicinska vårdadministratörer i dag en del i ett större administrativt sammanhang. I dag kräver yrket även andra kunskaper och kompetenser än tidigare. Arbetslivet efterfrågar inte enbart kunskap om medicinsk dokumentation och språk, utan det är även viktigt med kunskaper inom till exempel IT, ekonomi, personal och kvalitetsarbete.

Utbildningen till Medicinsk vårdadministratör har bedrivits av Consensus sedan hösten 2012, då vi första gången fick utbildningen beviljad av Myndigheten för yrkeshögskolan. Utbildningen fanns tidigare på Örebro Universitet. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen,nivå 5 på SeQF-skalan. Myndigheten för yrkeshögskolans beslutade 2022 om ett nationellt likvärdigt innehåll för yrkeshögskoleutbildningar med inriktning medicinsk vårdadministratör. Utifrån ovanstående beslut har vi på Consensus justerat vår utbildning och från HT 2022 genomförs den utifrån den nya nationella utbildningsplanen.

Fakta

 • 2 år (400 YH-poäng)
 • Yrkeshögskoleexamen
 • 100% studietakt (heltidsstudier)
 • Platsförlagd i Örebro
 • Egen bärbar dator rekommenderas
 • CSN-berättigad
 • Kostnadsfri

Upplägg

Utbildningen är uppbyggd av lärarledda utbildningsdagar, cirka två-tre dagar i veckan, och därutöver tid för självstudier. Undervisning sker i hel- och halvklass, mindre grupper och genom handledning på plats. Utbildningen är uppdelad på ett antal delkurser, vilka var för sig har egna kursplaner och därigenom sina egna mål. Lärandet sker genom aktiv interaktion med lärare och klasskamrater. De olika momenten i utbildningen bidrar till att ge dig rätt förutsättningar för att uppnå kraven för din framtida yrkesroll.

Lärande i arbete, LIA, sker i samarbete med Region Örebro Län och du genomför din praktik fem dagar per vecka under respektive LIA-period. Observera att hela region Örebro län är aktuell för LIA-placering.

Utbildningens delkurser examineras genom bland annat salstentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, gruppuppgifter och muntliga moment som redovisningar och seminarier.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Medicinsk vårdadministratör

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Consensus
Aspholmsvägen 9
70227 Örebro

YH-utbildningar för den moderna arbetsmarknaden

Vi bedriver yrkeshögskoleutbildningar som båda är eftertraktade av arbetslivet. Hos oss finns erfarenhet av att skapa och utveckla hållbara utbildningar för den moderna arbetsmarknaden och som ger dig möjligheter att starta en ny karriär. Våra yrkeshögskoleutbildningar kommer till och utvecklas...

Läs mer om Consensus och visa alla utbildningar.

Highlights