Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Agronom landsbygdsutveckling - Masterprogram

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Uppsala

Så ansöker du

För att bli antagen till masterprogrammet Agronom landsbygdsutveckling krävs:- examen på grundnivå omfattande minst 180 hp- minst 90 hp med fördjupning inom landsbygdsutveckling- minst 15 hp kandidatarbete i landsbygdsutveckling- minst 45 hp agronomprofilerande kurser\*- minst 15 hp lantbruksvetenskap- kunskaper motsvarande kravet på svenska för grundläggande behörighet på grundnivå- engelska 6\*Kurser med tydligt yrkesrelaterat innehåll för agronomer eller tydlig koppling till den agrara sektorn (anges i utbildningsplanen för kandidatprogrammet Samhällsutveckling-landsbygd).Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.Kravet på Engelska 6 är uppfyllt av den som har en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng från ett svenskt lärosäte. För sökande från nordiska länder och vissa engelskspråkiga länder gäller särskilda regler. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i respektive kursplan.

Examen & Intyg

Agronomexamen, Masterexamen
Sveriges lantbruksuniversitet SLU
Student- och utbildningsservice, Box 7010
750 07 Uppsala

Vill du vara med och rädda världen?

Med vår kunskap och våra utbildningar kan du bli en del av lösningen för en levande värld. På Sveriges lantbruksuniversitet hittar du program på både grundnivå och avancerad nivå inom ett stort antal ämnesområden. Vem vet, kanske finns just din...

Läs mer om Sveriges lantbruksuniversitet SLU och visa alla utbildningar.

Highlights