Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i neurokemi med molekylär neurobiologi

Stockholms universitet, i Stockholm
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Stockholm

Om utbildningen

Programmet vänder sig till studenter som vill studera hur nervsystemet fungerar på molekylär nivå.Syfte och kunskapsmål:Programmet, som har nära forskningsanknytning vid institutionen, ger en gedigen tvärvetenskaplig bakgrund i neurokemi, molekylär neurobiologi och rekombinanta tekniker. Programmet är utformat för att täcka de flesta inriktningar inom neurokemi med molekylär neurobiologi, inklusive de molekylära mekanismerna bakom neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom. Efter avslutat program förväntas du ha fått ett brett kunnande inom neurokemi med molekylär neurobiologi, väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Du kommer också att få fördjupad metodkunskap inom neurokemi med molekylär neurobiologi och lära dig att kritiskt och systematiskt integrera neurokemisk kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa neurokemiska företeelser.Innehåll och omfattningUtbildningen består av en obligatorisk kurs, neurokemi med molekylär neurobiologi, de 3 valbara kurserna; avancerad neurokemi med molekylär neurobiologi, rekombinanta peptider och proteiner, signaltransduktion - från mask till människa, samt ett självständigt examensarbete i neurokemi med molekylär neurobiologi omfattande minst 30 högskolepoäng. Därutöver ges utrymme för valfria kurser på högskolenivå om max 30 högskolepoängExamen och arbetsmarknadProgrammet som leder fram till mastersexamen i neurokemi med molekylär neurobiologi ger kunskaper och färdigheter som är en god grund både för forskarutbildning och till en yrkeskarriär såväl nationellt som internationellt. Användbar bland annat för fortsatt arbete inom läkemedelsindustri.För ytterligare information: Anna-Lena Ström, Studierektor Utbildningen innebär 2 års heltidsstudier

Så ansöker du

För tillträde till programmet krävs kunskaper motsvarande kandidatexamen, där minst 90 högskolepoäng i kemi varav 7,5 högskolepoäng i biokemi ingår alternativt 90 högskolepoäng biologi varav 9 högskolepoäng zoofysiologi ingår. Engelska B eller motsvarande.

Examen & Intyg

Masterexamen
Stockholms universitet
Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...

Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar.

Highlights