Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Kandidatprogram i miljövetenskap

Stockholms universitet, i Stockholm
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Stockholm

Om utbildningen

Miljöfrågor är komplexa och Kandidatprogrammet i miljövetenskap ger dig därför en tvärvetenskaplig grundutbildning i naturvetenskap med miljörelevans. Som student på programmet får du förutom miljövetenskap, även gedigna kunskaper inom ett inriktningsämne; biologi, geovetenskap eller kemi. Det första året består av obligatoriska kurser och inleds med en bred introduktionskurs i miljövetenskap. Den andra terminen får du lägga grunden för kommande studier med baskunskaper i matematik och kemi.År två läser du grundkurser i ditt inriktningsämne (biologi, geovetenskap eller kemi) på de institutioner som ansvarar för din inriktning. Under det sista året fördjupar du dina kunskaper i miljövetenskap och inom din inriktning. Du får själv välja 30 hp bland ett urval av kurser. Du kan också passa på att läsa en termin utomlands eller göra praktik på tex ett företag eller en myndighet under det tredje året. Den sista terminen inleds med två obligatoriska fördjupningskurser i miljövetenskap och avslutas med ett självständigt arbete.En kandidatexamen i miljövetenskap ger dig behörighet till ett antal mastersprogram på flera lärosäten och är bland annat en bra grund till masterprogrammet i miljö- och hälsoskydd.Undervisningen är varierad och baseras på föreläsningar, gruppuppgifter, seminarier, laborationer och studiebesök. Som miljövetare kommer du att ha ett brett arbetsfält såväl nationellt som internationellt. Framtida yrken kan vara t.ex. som konsult, arbete i industrin, vid miljöorganisationer, forskare vid myndigheter i Sverige eller EU.

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Stockholms universitet
Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...

Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar.

Highlights