Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram

Göteborgs universitet, i Göteborg
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Göteborg

Om utbildningen

Vill du vara med och lösa dagens och framtidens miljöproblem? Detta program ger dig den möjligheten! Som naturvetare får lära dig att förstå, analysera och åtgärda lokala och globala miljöproblem. Det kan röra allt ifrån global uppvärmning och miljögifter, till plast i havet och övergödning. Som miljövetare får du en aktiv roll i företag, kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter. Ett otroligt viktigt framtidsjobb som ger dig möjlighet att samarbeta både inom och utanför Sveriges gränser.

Att vara miljövetare handlar om att hitta nya material, bränslen, processer och strukturer. Det handlar också om att samarbeta och att arbeta för förhandlingar över nationsgränser. Det miljövetenskapliga programmet med inriktning naturvetenskap berör såväl forntid, nutid som framtid och överskrider både akademiska och nationella gränser. Du får undersöka miljöproblemens orsaker, förlopp och effekter samt studera och utveckla åtgärder för att förebygga och återställa miljöskador. Programmet är tvärvetenskapligt med ett starkt fäste i naturvetenskap, men med kopplingar till bland annat teknik och samhällsvetenskap. I programmet ingår miljövetenskap, grundläggande naturvetenskap och valfria kurser inom andra ämnesområden.
Utbildningen har nära anknytning till arbetslivet, till exempel inom kursen miljövetenskap i praktiken där du är ute och praktiserar på en arbetsplats. Inom flera andra kurser deltar gästföreläsare från såväl näringslivet som myndigheter.
År 1
Programmet inleds med en grundläggande kurs i miljövetenskap, följt av en kurs som ger dig kunskap om olika naturresursers utnyttjande och samhällets hantering av miljöproblem. Dessa båda inledande kurser läser du tillsammans med studenter från det samhällsvetenskapliga miljövetarprogrammet. Grundkurserna i kemi och ekologi som du sedan läser under våren ökar din kunskap om hur olika kemiska föreningar uppträder i miljön och hur miljöproblem påverkar djur och natur.
År 2
Andra året inleds med kurser inom ett profilämne biologi, geologi eller kemi. Då får du chansen att fördjupa dig inom något av ämnena. Under våren (termin 4) läser du en miljövetenskaplig metodkurs där du bland annat får lära dig hur miljövetenskapliga undersökningar genomförs och en kurs om klimatförändringar, föroreningars omvandling, spridning och effekter på biologiska system.
År 3
Under det tredje året fördjupar dig inom miljövetenskap. Du kan specialisera dig inom ämnen som till exempel naturvårdsbiologi, naturgeografi eller miljökemi. Du kan också välja bland övriga miljövetenskapliga kurser, som syftar till att bredda din miljövetenskapliga kompetens ytterligare eller ge dig verktyg som du kan använda i ditt framtida arbete som miljövetare. Exempel på kurser som ger dig värdefulla kunskaper inför ditt framtida arbetsliv är Miljökonsekvensanalys, Tillämpad miljörätt och Miljöledningssystem. Slutligen så gör du ditt examensarbete, ett självständigt arbete på minst 15 hp. Under år tre finns det också goda möjligheter till utlandsstudier.
Läs mer om programmet och hör alumner berätta här!

På det miljövetenskapliga programmet med naturvetenskaplig inriktning varvas lektioner med fältarbete i intressanta miljöer. En stor del av undervisningen bedrivs i projektform, vilket ökar din förmåga att se dina kunskaper ur ett helhetsperspektiv.
Från och med hösten 2023 sker undervisningen i huvudsak i det nybyggda huset Natrium på Medicinareberget i Göteborg, men kan också bedrivas i andra byggnader beroende på kursval, som till exempel på Handelshögskolan.

Studier utomland
Du har goda möjligheter att delta i ett internationellt utbyte under en termin. Vi har etablerade kontakter och utbytesprogram med flera framstående universitet utomlands.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Göteborgs universitet
Vasagatan 33
41137 Göteborg

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...

Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Highlights